Ngày 05/8/2021 Sở Y tế Quảng Nam ban hành công văn số 2030/SYT-NVY về hướng dẫn thực hiện Thông báo kết luận số 313/TB-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.

khu vuc cach ly

Các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn cụ thể như sau:

1. Cách ly y tế tập trung (viết tắt là CLTT) 14 ngày

1.1. Về thời gian cách ly: cách ly ít nhất 14 ngày liên tục (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày vào khu cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian) và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung đối với các trường hợp:

a) Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh - F1 (theo Phụ lục).

b) Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế.

c) Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tại đường link: http://bit.do/thongbaokhancdcQNAM

d) Người nhập cảnh (trừ các trường hợp: thuộc điểm b, mục 2.1, khoản 2; trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế).

1.2. Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 4 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 và lần 4 vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tập trung). Lấy mẫu xét nghiệm khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

Ghi chú: Thời gian cách ly y tế tập trung có thể kéo dài hơn khi khu cách ly tập trung có trường hợp khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố sẽ quyết định theo từng tình huống cụ thể.

2. Cách ly y tế tập trung 7 ngày

2.1. Về thời gian cách ly: cách ly tập trung ít nhất 7 ngày liên tục (kể từ ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm), sau đó tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày sau thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú, đối với các trường hợp:

a) Người có đến/ở/về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện sau (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế):

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận;

- Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng; 

- Hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp

2.2. Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 trong khi thực hiện CLTT và lần 3 vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc CLTT - tức ngày thứ 7 trong khi thực hiện cách ly tại nhà). Lấy mẫu xét nghiệm khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

Ghi chú:

* Thời gian cách ly y tế tập trung có thể kéo dài hơn khi khu cách ly tập trung có trường hợp khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố sẽ quyết định theo từng tình huống cụ thể.

* Đối với những trường hợp đã thực hiện CLTT quá 7 ngày thì khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 và lập thủ tục hoàn thành CLTT cho những người này ngay khi có kết quả xét nghiệm âm tính; nếu kết quả xét nghiệm (+) thì chuyển F0 đi điều trị và cách ly tập trung F1 theo khoản 1 nêu trên;

* Đối với những trường hợp đã thực hiện CLTT dưới 7 ngày: lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 vào ngày thứ 7 và lập thủ tục hoàn thành CLTT cho những người này ngay khi có kết quả âm tính của cả 2 lần xét nghiệm; nếu kết quả xét nghiệm (+) thì chuyển F0 đi điều trị và cách ly tập trung F1 theo khoản 1 nêu trên.

3. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú

3.1. Về thời gian cách ly: cách ly 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F1 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian), đối với các trường hợp:

a) Người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế (gọi là F2):

Tổ chức cách ly F2 tại nhà/nơi lưu trú trong khi chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1 và thực hiện cách ly tập trung F1 theo khoản 1 nêu trên;

+ Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày; trong thời gian này, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng thông qua các hình thức gián tiếp như nhắn tin, điện thoại…

b) Người có đến/ở/về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo  Chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

c) Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (truy cập link và mã QR code tại điểm c, mục 1.1, khoản 1 của Công văn này).

d) Tiếp xúc gần với F0 có triệu chứng, trong khoảng thời gian từ 4 ngày trở lên đến chưa qua 14 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh.

3.2. Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: Không lấy mẫu với các trường hợp F2; chỉ xem xét lấy mẫu trong từng trường hợp cụ thể theo chỉ đạo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Lấy mẫu xét nghiệm khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

4. Cách ly y tế đối với trẻ dưới 15 tuổi:

Thực hiện theo Công văn số 897/BYT-MT ngày 07/02/201 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế với trẻ em dưới 15 tuổi.

- Thời gian cách ly y tế là: 14 ngày;

- Đối với trẻ dưới 5 tuổi: thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19;

- Đối với trẻ từ 5 đến 15 tuổi: thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày đầu. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 (lấy mẫu vào ngày 1, ngày 3 và ngày 7), trẻ sẽ được về cách ly tại nhà riêng nếu đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Việc di chuyển từ cơ sở cách ly y tế tập trung về nhà phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

5. Về việc phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19

- Không thực hiện việc phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn để diệt vi rút SARS-CoV-2 tại những khu vực ngoài trời;

- Không áp dụng biện pháp phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun hóa chất trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn phun hóa chất;

- Việc phun khử khuẩn chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế;
- Khi sử dụng các hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) cấp số đăng ký lưu hành còn hiệulực, phải sử dụng theo đúng liều lượng và phương pháp sử dụng ghi trên nhãn sảnphẩm. Danh sách chế phẩm được cấp số đăng ký lưu hành được công khai trên trang thông tin điện tử http://vihema.gov.vn.

BTV. TTGDSK

 

Quảng Nam công bố 10 ca bệnh trong ngày 05/8/2021

Lay mauTest Nhanh Khang Nguyen Virut SARS CoV2

10 ca bệnh gồm:

- 02 ca bệnh tại huyện Phước Sơn có yếu tố dịch tễ liên quan đến 2 ca bệnh tại tỉnh Bắc Giang (BN N.V.D - Nam - 1988 và BN N.V.T - Nam - 1966): BN182104 - V.T.H - Nam - 1999; BN182105 - N.K - Nam – 1962;

- 02 ca bệnh tại TP Hội An: BN182106 - N.T.C - Nam - 1988, có yếu tố dịch tễ thường xuyên đi bán cá tại TP Đà Nẵng; BN182107 – H.V.H - Nam - 1969, là F1 BN182106;

- 01 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: BN182111 - N.T.K - Nam - 2018, là F1 BN158956 và BN158957 (công bố ngày ngày 01/8/2021), đã được cách ly từ trước;

- 01 ca bệnh tại huyện Duy Xuyên: BN182110 - N.T.L - Nữ - 1953, là F1 BN143800 và BN143802 (công bố ngày 31/7/2021), đã được cách ly từ trước;

- 03 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương:
+ 02 trường hợp về tự do: Nam Giang có 2 ca (BN182108 - T.T.V - Nam - 1990; BN182109 - P.C.H - Nam – 1993);
+ 01 trường hợp được tỉnh đón về, tại huyện Quế Sơn: BN182112 - T.T.H.A - Nữ - 1994).

- 01 ca bệnh nhập cảnh: về từ Nhật Bản, đã được gám sát cách ly tập trung: BN182103 - Nữ - 1997.

Quảng Nam 11 ca bệnh công bố trong ngày:

lay mau 1 TH HA

- 02 ca bệnh tại huyện Thăng Bình, có yếu tố dịch tễ liên quan hàng tôm tại bãi đất trống trên đường Quốc lộ 1A, đối diện trường Tiểu học Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng: BN174813 - N.M.V - Nam - 1997 (là F1 của BN166259 và BN166260) và BN174819 - H.T.H - Nữ - 1985.
- 01 ca bệnh tại huyện Núi Thành: BN174818 - L.T.H - Nam - 1948, là mẹ của BN143807, được giám sát cách ly tập trung từ ngày 31/8/2021.
- 01 ca bệnh tại Phòng khám Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc thuộc BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam: là người nhà đi chăm trẻ nhỏ mắc COVID-19 (BN174816 - H.M.T - Nam – 1987).
- 01 ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: BN174817 N.T.T - Nữ - 1987, đã được giám sát cách ly từ trước.
- 04 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương:
+ 03 trường hợp về tự do: Đại Lộc có 2 ca (BN174820 - N.T.T - Nữ - 1992; BN174821 - N.T.A - Nữ - 2017;Quế Sơn có 01 ca (BN174815 - T.C.N - Nam - 1971);
+ 01 trường hợp được tỉnh đón về, tại huyện Tiên Phước: BN174812 – L.Đ.Đ - Nam - 2004).
- 01 ca bệnh về từ tỉnh Bình Dương tại huyện Núi Thành, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương: BN114814 - H.T.L.N - Nữ - 1998.
- 01 ca bệnh nhập cảnh: về từ Nhật Bản, đã được gám sát cách ly tập trung: BN174811 - Nam -1997.
(2) 170 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 02 ca bệnh cộng đồng,
85 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 54 ca xâm nhập từ các tỉnh và 28 ca nhập cảnh.

Lịch trình tiếp xúc ca mắc mới

ca mac 4 8. 2jpg

BTV. TTGDSK

 

Ngày 03/8/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND/Ban chỉ đạo cấp huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cach ly haon thanh

Tại Kết luận số 313/TB-UBND ngày 04/7/2021, Đồng chí Trần Văn Tân đề nghị trong thời gian đến các Sở, Ban,ngành và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nội dung để giữ vững các thành quả đạt được thời gian qua trong bối cảnh các tỉnh, thành phố của cả nước đang có dịch diễn biến phức tạp và không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Toàn văn kết luận số 313 theo tập đính kèm.

Theo đó, thống nhất áp dụng Công văn số 4924/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh đối với những trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung quá 7 ngày thì lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 và lập thủ tục hoàn thành cách ly tập trung cho những người này ngay khi có kết quả xét nghiệm âm tính, nếu kết quả xét nghiệm (+) thì chuyển F0 đi điều trị và cách ly tập trung F1 14 ngày tiếp theo kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0.

Long Cảnh

Quảng nam công bố 12 ca bệnh ngày 3/8/2021:

lAY MAU CDC

- 02 ca bệnh tại huyện Thăng Bình gồm có: liên quan đến chợ Miếu Bông TP Đà Nẵng và chợ Cẩm Thanh, TP Hội An (BN166260 - V.T.L - Nữ - 2000; BN166259 - N.Đ.P - Nam - 1997);

- 01 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: BN166270 - T.T.N.Y - Nữ - 1995, là F1 của BN58184 và BN137202.

- 05 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương:

+ 04 trường hợp về tự do: Nông Sơn có 1 ca (BN166262 - N.T.H - Nữ - 1985); Phú Ninh có 2 ca (BN166263 - P.P.T - Nam - 1987; BN166264 - T.T.C - Nữ - 1990) và Quế Sơn có 01 ca (BN166261 - N.T.M - Nam - 1998);

+ 01 trường hợp được đón về bằng máy bay: tại huyện Núi Thành ca (BN166269 – H.T.X - Nữ - 1955).

- 04 ca bệnh về từ tỉnh Bình Dương, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương:

+ 03 trường hợp về tự do: huyện Phước Sơn ghi nhận 02 ca đi về bằng xe máy qua chốt đèo Lò Xo, có địa chỉ thường trú tại Nghệ An (BN166267 - N.V.N - Nam - 2000; BN166268 - N.K.U - Nữ - 2002; huyện Hiệp Đức 01 ca (BN166266 – P.V.S – Nam – 1983);

+ 01 trường hợp tỉnh đón về tại huyện Hiệp Đức (BN166265 - N.H.L - Nam - 1998).

Từ 18/7/2021 đến nay:

Quảng Nam có 159 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 02 ca bệnh cộng đồng, 81 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 49 ca xâm nhập từ các tỉnh và 27 ca nhập cảnh.

Địa điểm, mốc thời ggan liên quan

BN166261 - N.T.M (1998), có yếu tố dịch tễ về từ TP Hồ Chí Minh Giới tính: Nam;  Địa chỉ: Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Nghề nghiệp: Cơ khí tổng hợp liên quan đến Cây xăng đông Quế Sơn lúc 23h50 ngày 01/8/2021

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

BTV. TTGDSK

Trước tình hình người dân ở một số tỉnh, thành phố phía Nam tự phát đi bằng phương tiện cá nhân trở về Quảng Nam hoặc đi qua địa bàn tỉnh để trở về quê (xe ô tô, xe gắn máy...) trong thời gian qua, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A giáp với tỉnh Quảng Ngãi và tuyến đường Hồ Chí Minh giáp với tỉnh Kon Tum, dẫn đến nguy cơ rất cao gây lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tự phát đi về Quảng Nam và lưu thông qua địa bàn tỉnh, ngày 03/8/2021 UBND tỉnh ban hành công Văn số 4969/UBND-KGVX chỉ đạo việc quản lý người tự đi phương tiện cá nhân về Quảng Nam và đi qua địa bàn tỉnh để phòng chống dịch covid-19.

CHOT HUONG AN 2

Theo đó,

- Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam để về quê: Trong trường hợp tình hình thực tiễn không thể tổ chức vận chuyển người bằng xe ô tô và vận chuyển xe máy bằng xe tải; giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị trực thuộc điều tiết, hướng dẫn đoàn và đi theo đoàn cho đến khi ra khỏi địa phận tỉnh Quảng Nam, không cho người không có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam về các địa phương trong tỉnh; đồng thời, sửa chữa xe máy (nếu hư hỏng nhẹ có thể đi tiếp được) hoặc đưa về trụ sở Công an cấp huyện(nếu hư hỏng nặng).

- Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam bằng xe máy: Sở Y tế bố trí lực lượng, phương tiện và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh Quảng Nam (chốt Dốc Sỏi, Tam Nghĩa, Núi Thành; chốt đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn).

Trường hợp có kết quả dương tính: đưa vào khu vực cách ly y tế tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (chốt đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn), Trung tâm Y tế huyện Núi Thành (chốt Dốc Sỏi, Tam Nghĩa, Núi Thành). Sau đó, giao Sở Y tế chỉ đạo đơn vị liên quan đưa xe chuyên dụng đến người đi điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh Covid-19 theo quy định; tiến hành khử khuẩn phương tiện và khu vực chốt kiểm soát phát hiện ca dương tính.

Trường hợp có kết quả âm tính: giao Công an tỉnh chủ trì: Chỉ đạo các chốt kiểm soát lập danh sách bà con theo từng huyện, thị xã, thành phố (họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi đi, địa chỉ nơi đến Quảng Nam…); yêu cầu khai báo y tế trung thực, viết cam kết thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông báo ngay với địa phương nơi cư trú để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; yêu cầu bà con thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện đúng nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến”, không được dừng, đỗ, tiếp xúc với người khác khi di chuyển về Trung tâm Y tế cấp huyện nơi lưu trú.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi đi qua địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế cấp huyện để tổ chức đưa bà con về các khu cách ly tập trung. Thường xuyên nắm tình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Núi Thành, Phước Sơn vận chuyển xe máy hư hỏng về Trụ sở Công an huyện Núi Thành (đối với chốt Dốc Sỏi, Tam Nghĩa, Núi Thành), Trụ sở Công an huyện Phước Sơn (đối với chốt đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn); vận chuyển xe máy của trường hợp dương tính đến bệnh viện nơi điều trị Covid-19 (theo đề nghị của các chốt kiểm soát dịch bệnh tại Dốc Sỏi, đèo Lò Xo).

- Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam bằng xe ô cá nhân: thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 vào tỉnh Quảng Nam; trường hợp âm tính với SARSCoV-2 thì Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về khu cách ly tập trung có thu phí; trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì lái xe theo xe cứu thương của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến bệnh viện nơi điều trị bệnh Covid-19.

- Đối với bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng phương tiện máy bay:

Trường hợp bà con cách ly tại các khu cách ly tập trung có thu phí: Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bà con về từ Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao (địa điểm tại Sân bay Đà Nẵng); đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cơ sở cách ly tập trung có thu phí tiếp nhận lại, vận chuyển bà con (đăng ký cách ly tập trung có thu phí tại các khách sạn) từ sân bay Đà Nẵng về cách ly tập trung tại khách sạn và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại khách sạn theo quy định.

Trường hợp bà con cách ly tại các khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố: thực hiện theo đúng Điểm 7 (Bước 7), Khoản B, Mục IV, Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện đến khu vực bàn giao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam, đường Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn để vận chuyển bà con đến các cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố có liên quan)

UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan chủ động trao đổi thông tin, kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, bố trí bà con vào các Khu cách ly tập trung mọi thời điểm đảm bảo chu đáo, an toàn. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức nghiêm túc thực hiện.

Long Cảnh

Ngày 02/8/2021, Quảng Nam công bố 19 ca mắc COVID-19:

Tiem XV Thanh ha 2

Ca mắc mới:

- 06 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn có gồm: 05 ca F1, đã cách ly tập trung: 4 ca Điện Ngọc (BN158952 - V.T.T.T - Nữ - 1979 ; BN158953 - N.N.Q - Nữ - 2008; BN158952 - V.T.T.T - Nữ - 1976; BN158955 - N.T.T - Nam - 1979) và 1 ca Điện Dương (BN158956- N.N.P.D - Nữ - 2007); 01 ca, cách ly tại nhà: Điện Dương (BN158957- N.T.V - Nữ - 1987).

- 03 ca bệnh tại BV Phạm Ngọc Thạch: là người nhà đi chăm 3 trẻ nhỏ mắc COVID-19 tại BV Phạm Ngọc Thạch (BN158947 - N.T.T.D - Nữ - 1986 - Tiên Hà - Tiên Phước; BN158948 - N.T.T - Nữ - 1980 - Tiên Ngọc - Tiên Phước và BN158949 - N.T.H.Y - Nữ - 1985 - Quế Lộc-Nông Sơn).

- 10 ca bệnh về từ tỉnh TP Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương:

+ 08 trường hợp về tự do: Đại Lộc có 2 ca (BN158959 - N.Q.C - Nam - 1990 và BN158960 - N.B.T - Nam - 1989); Núi Thành có 1 ca (BN158958 - N.T.D - Nữ - 2000) ;Quế Sơn có 4 ca (BN158962 - N.K.V - Nữ

- 1993; BN158963 - C.T.B – Nữ - 1996; BN158964 – N.C.K.H – Nữ - 2017 và BN158965 - N.C.T.N - Nữ - 2020) và Nông Sơn 01 ca (BN158961 - V.T.M.H - Nữ - 2003);

+ 02 trường hợp tỉnh đón về: Núi Thành có 1 ca (BN158950 - N.T.A - Nữ - 1949 – Tam Hiệp); Điện Bàn có 1 ca (BN158951 - N.N.L - Nam – 1988 - Điện Thắng Nam).

Từ ngày 18/7/2021:

147 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 02 ca bệnh cộng đồng,  78 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 42 ca xâm nhập từ các tỉnh và 25 ca nhập cảnh.

Trong ngày Hội An tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 đợt 3 tại chỗ cho các đối tượng ưu tiên tại nơi phong tỏa. Trong đợt 3 này, Quảng Nam được cấp 17.970 liều vắc xin phòng COVID-19. Tính đến hết ngày 01/8/2021, đã tiêm cho 16.684 mũi 1 cho các đối tượng. Quá trình tiêm bảo đảm an toàn tiêm, ghi nhận 87 trường hợp phản ứng thông thường (sốt, sưng, đau, ớn lạnh….) và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng tiêm chủng.

BTV. TTGDSK

Ngày 02/8/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4890/UBND-KGVX triển khai Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban hành trong thời gian qua.

chot dien ban 2

Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CTTTg (thành phố Hội An; xã Tiên Hà, thôn Hội Lâm - xã Tiên Châu và thôn 3- xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước): phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn. Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi địa bàn cho đến khi hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép).

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn mình phụ trách. Tích cực vận động, kêu gọi người dân địa phương mình ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”. Rà soát, tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm cho những lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin; kịp thời khắc phục các tồn tại, xử lý/đề xuất cấp thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường huy động đội ngũ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu), không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Chú trọng chăm lo, động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế chống dịch; tổ chức tập huấn các nghiệp vụ đơn giản cho các lực lượng khác để tổ chức thực hiện đối với những việc không cần thiết phải có nhân viên y tế. Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế; không để xảy ra tiêu cực trong mua sắm; tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân tiến triễn nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện Phương án đón đảm bảo an toàn đối với bà con Quảng Nam đã rời khỏi các tỉnh, thành phố phía Nam, nơi đang bùng phát dịch bệnh Covid-19 về quê và người dân ở các tỉnh, thành phố khác đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam về quê để UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thống nhất trước khi triển khai thực hiện.
Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo công khai, minh bạch, kịp thời mọi thông tin về phòng, chống dịch để Nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Long Cảnh

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; căn cứ khả năng cách ly của các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 14/7/2021 về việc thí điểm giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19, ngày 02/8/2021 UBND tỉnh có công văn số 4924/UBND-KGVX đề nghị các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh thời gian cách ly tập trung người người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg và người từ tỉnh Quảng Ngãi.

khu cach ly 1

Theo đó,

Người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỉnh Quảng Nam (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19; người đã có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy), tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày (phải có Đơn cam kết việc thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT của Bộ Y tế) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (không ra ngoài phạm vi của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng); chịu sự giám sát nghiêm ngặt của UBND cấp xã nơi lưu trú và Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.

Riêng các trường hợp F1 thì phải cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 3 lần) tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày (phải có Đơn cam kết việc thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT của Bộ Y tế) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (không ra ngoài phạm vi của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng).

Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đối với người đến/ở/về từ tỉnh Quảng Ngãi ra tỉnh Quảng Nam thì phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần); nếu thời gian ở lại tỉnh Quảng Nam dưới 14 ngày thì cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho đến khi quay về nơi xuất phát. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly tại nhà/nơi lưu trú (phải có Đơn cam kết việc thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT của Bộ Y tế), tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Công văn này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về UBND tỉnh.

BTV. TTGDSK

Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ có công điện hỏa tốc 1063/CĐ-TTg gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

chot kiem dich
Theo đó, Thủ tướng yêu các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.
Đặc biệt, công điện yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. “Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31.7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép.
Công điện yêu cầu lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn. Tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy). Thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.

Toàn văn Công điện HT 1063 theo tập đính kèm

Long Cảnh

Tệp đính kèm
Download this file (CD hoa toc 1063 TTCP.pdf)CD hoa toc 1063 TTCP.pdf

COVID-19 là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Vi rút này thường xuyên biến đổi tạo nên các biến chủng với khả năng lây lan nhanh hơn. Đến tháng 7 năm 2021, tại Việt Nam đã ghi nhận 07 biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 gồm các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ; riêng trong đợt dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay nước ta đã ghi nhận 02 biến chủng là Delta (B.1.617.2, lần đầu tiên phát hiện tại Ấn Độ) và Alpha (B.1.1.7, lần đầu tiên phát hiện tại Anh), trong đó biến chủng Delta được đánh giá là có khả năng lây lan mạnh được WHO xếp vào nhóm “biến chủng gây quan ngại” có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với biến chủng Alpha.

tren 55000 nguoi da tiem vac xin covid 19 l


Bệnh COVID-19 lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 14 ngày. Phần lớn (hơn 60%) người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 không có biểu hiện lâm sàng. Đối với người mắc bệnh có triệu chứng thì biểu hiện lâm sàng rất đa dạng có thể từ nhẹ đến nặng như: sốt, ho, đau họng, người mệt mỏi,đau người, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, khó thở, có thể có viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền, người có bệnh lý mạn tính, người cao tuổi. Đến nay, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Ngày 30/7/202, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3638/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19, thay thế Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.

Hướng dẫn tạm thời này được xây dựng cập nhật qua hoạt động thực tiễn với các nội dung giám sát và các hoạt động phòng, chống phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại để các tỉnh, thành phố, đơn vị y tế và các đơn vị liên quan căn cứ áp dụng, tổ chức triển khai theo thực tế tại địa phương, đơn vị. Trong đó, biện pháp phòng bệnh đặc hiệu là tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng chỉ định và đúng hướng dẫn để phòng bệnh theo quy định.

Toàn văn Hướng dẫn theo tập đính kèm

Long Cảnh

Quảng Nam có 11 ca bệnh công bố trong ngày:

lay mau TH HA

- 02 ca bệnh tại huyện Phú Ninh: BN151253 (N.T.B.Đ - Nữ - 1993) và BN151254 (T.V.T - Nam - 1992), có yếu tố dịch tễ liên quan đến cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng.

- 03 ca bệnh tại thành phố Hội An: BN151263 (N.T.P - Nữ - 1978); BN151262 (N.T.P.T - Nữ - 1996); BN151261 (P.N.L.Đ - Nữ - 2021) thuộc khu phong tỏa Trảng Sỏi, Thanh Hà, TP Hội An;

- 02 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: BN151257 (N.T.L.Q. - Nữ - 2004), là F1 của BN143800 và BN143802; BN151258 (L.T.T - Nữ - 1988), có yếu tố dịch tễ đi về từ tỉnh Quảng Ngãi, được cách ly ngay khi về địa phương từ ngày 18/7/2021;

- 04 ca bệnh về từ thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương (BN151255 - N.V.H - Nam - 1957 - huyện Tiên Phước; BN151256 - Đ.N.L - Nam - 1990 - huyện Hiệp Đức; BN151260 - N.T.T - Nam - 1996 - thành phố Tam Kỳ; BN151259 - L.T.H - Nam - 1991 - Nam Giang.

Thông tin về lịch trình ca mắc mới tại Quảng Nam

1 8ac1 8 c

Thông tin ca bệnh từ 18/7/2021

128 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 02 ca bệnh cộng đồng, 70 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 31 ca xâm nhập từ các tỉnh và 25 ca nhập cảnh.

BTV. TTGDSK