Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam                                 BẢNG GIÁ VẮC XIN NĂM 2020 
Mã QHNS: 1104227                                                                                      Áp dụng từ ngày 28/10/2020

                                                                     

                                                                                         MỜI XEM PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Tệp đính kèm
Download this file (Bang gia vaccin 2020.xls)Bang gia vaccin 2020.xls

Ngày nay, vai trò của vắc xin trong việc phòng chống bệnh truyền nhiễm đã được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Đến nay đã có khoảng 30 bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh và khoảng 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa văc xin vào sử dụng phổ cập cho người dân và tiêm chủng thực sự có vai trò rất lớn đối với toàn xã hội. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, nếu tất cả các vắc-xin sẵn có hiện nay đều được sử dụng rộng rãi trên thế giới với độ phủ trên 90%, dự kiến hàng năm chúng ta sẽ bảo vệ được thêm hai đến ba triệu trẻ em không còn tử vong do những căn bệnh truyền nhiễm hoàn toàn phòng tránh được. Vắc xin đã thay đổi cơ cấu bệnh tật trên toàn thế giới.