UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay (áp dụng từ ngày 09/10/2021 đến khi có thông báo mới), cụ thể như sau:

chot k s

Theo hướng dẫn này:

Các Tổ chức, cá nhân ra/vào tỉnh

- Đọc kỹ nội dung Hướng dẫn này và chấp hành nghiêm túc; nếu cố tình khai báo không trung thực, không tuân thủ các biện pháp y tế, làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (kể cả xử lý hình sự).
- Những người thuộc đối tượng phải thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú phải chủ động thông tin về thời gian và các vấn đề có liên quan cho gia đình người thân biết để làm việc trước với UBND cấp xã nơi cư trú. - Sau khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch, phải đi thẳng đến nhà/nơi lưu trú; không dừng ăn, uống trên đường; khai báo với Trạm Y tế địa phương khi về đến nhà/nơi lưu trú.
- Chi trả chi phí xét nghiệm theo quy định.

Các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, cơ quan, cửa hàng… tăng cường công tác phòng, chống dịch COIVD-19 tại đơn vị mình:  thường xuyên cảnh giác; khi có ca dương tính, phải khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và xử lý tình huống theo đúng qui định.

Các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người về cách ly, theo dõi sức khỏe:  phải thực hiện nghiêm 5K, chủ động hợp tác với UBND cấp xã liên quan, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và hạn chế tiếp xúc với người khác trong thời gian có người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.

(Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 6877/HD-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh)

Áp dụng:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Về tình trạng vùng dịch nơi cư trú: được xác định theo các màu đỏ, cam, vàng và xanh, thể hiện tại website: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế.

2. Giải thích thêm một số biện pháp y tế được áp dụng tại Hướng dẫn này
- Giấy xác nhận tình trạng vùng dịch nơi cư trú: được hiểu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ) xác
nhận về mức độ dịch bệnh được phân loại màu đỏ, cam, vàng, xanh theo quy định của Bộ Y tế tại địa bàn nơi người cần xác nhận đang cư trú.
- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú: được hiểu là bản thân người áp dụng biện pháp này thực hiện tự theo dõi sức khỏe của mình tại nhà/nơi lưu trú, không được đi ra ngoài phạm vi giám sát của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng; thực hiện nghiêm 5K; hạn chế tiếp xúc.
- Tự theo dõi sức khỏe: được hiểu là bản thân người áp dụng biện pháp này
thực hiện tự theo dõi sức khỏe của mình, có thể rời khỏi nhà, đi lại không hạn chế, thực hiện nghiêm 5K; hạn chế tiếp xúc.
- Trong quá trình tự theo dõi sức khỏe hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú phải thông báo ngay cho Trạm Y tế địa phương trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.
- Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 phải được điều trị tại các bệnh viện do UBND tỉnh chỉ định. Không thực hiện điều trị tại nhà.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ: HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, LONG AN ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam
- Xem toàn bộ địa bàn các tỉnh, thành phố này là giống nhau và được điều chỉnh chung, không áp dụng phân biệt theo tình trạng vùng dịch nơi cư trú.
- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

2. Biện pháp y tế áp dụng

2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):
- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 2 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 7 bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

2.2. Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 2 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

2.3. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:
- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung.

3. Đối với bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chi Minh đón về quê bằng máy bay, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí

3.1. Điều kiện:
- Bà con tự nguyện đăng ký và có tên trong danh sách được UBND tỉnhQuảng Nam phê duyệt.
- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h trước giờ lên máy bay bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

3.2. Biện pháp y tế áp dụng

3.2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):
- Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung.

3.2.2. Đối với những người còn lại:
- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÒN LẠI CÓ CA MẮC COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM (trừ 4 tỉnh, thành phố nêu tại Phần II và thành phố Đà Nẵng)

1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam:
Có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền.

2. Biện pháp y tế áp dụng

2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương)

2.1.1. Nếu đến từ vùng đỏ, vùng cam:
- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày; hạn chế tiếp xúc.
- Xét nghiệm 02 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RTPCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR.

2.1.2. Nếu đến từ vùng vàng, vùng xanh:
- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày.
- Xét nghiệm 02 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RTPCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ hai vào ngày thứ 7 theo phương pháp RT-PCR.

2.2. Đối với những người còn lại
2.2.1. Nếu đến từ vùng đỏ, vùng cam:
- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung.
2.2.2. Nếu đến từ vùng vàng, vùng xanh:
- Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
- Thực hiện xét nghiệm 2 lần: lần thứ nhất vào ngày đầu tiên theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn; lần thứ 2 vào ngày thứ 7 theo phương pháp RT-PCR trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

IV. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐÃ QUA 14 NGÀY KHÔNG CÓ CA MẮC COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM
1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam: Không yêu cầu.
2. Biện pháp y tế áp dụng: Tự theo dõi sức khỏe.

V. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM
1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam
Chỉ áp dụng cho những người đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng hoặc những người từ các địa phương khác (trừ 4 tỉnh, thành phố quy định tại Phần II) đến thành phố Đà Nẵng có lưu trú lại ít nhất từ 2 ngày trở lên. Những người không thuộc trường hợp này áp dụng theo quy định tại Phần II, III, IV, Hướng dẫn này.
1.1. Nếu đến từ vùng đỏ, vùng cam:
- Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.
- Có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền.
1.2. Nếu đến từ vùng vàng, vùng xanh: Không yêu cầu.
2. Biện pháp y tế áp dụng
2.1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): Tự theo dõi sức khỏe.
2.2. Đối với những người còn lại:
- Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với người đến từ vùng đỏ. Xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung.
- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo đối với người đến từ vùng cam (trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản).
- Tự theo dõi sức khỏe đối với người đến từ vùng vàng, vùng xanh.
Trường hợp rời khỏi tỉnh Quảng Nam trước thời gian này thì thực hiện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe cho đến ngày ra khỏi tỉnh Quảng Nam.

VI. ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ TỈNH QUẢNG NAM ĐI ĐẾN CÁC TỈNH,THÀNH PHỐ
- Tự chủ động tìm hiểu, liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện theo quy định của địa phương đó. Trường hợp có yêu cầu xác nhận tình trạng vùng dịch nơi lưu trú trên địa bàn, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND cấp xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận theo quy định.
- Người Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố khác về lại tỉnh, phải thực hiện các điều kiện và biện pháp y tế như quy định tại các phần II, III, IV, V, Hướng dẫn này.

VII. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI QUA TỈNH QUẢNG NAM
1. Điều kiện vào tỉnh Quảng Nam: Có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.
2. Biện pháp y tế áp dụng: Thực hiện đúng lộ trình di chuyển, không dừng, đỗ tại Quảng Nam.

VIII. ĐỐI VỚI LÁI XE VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI THEO XE PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, LÁI XE VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA QUA/VÀO TỈNH QUẢNG NAM
Thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 6827/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

BTV. TTGDSK

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND Thị xã Điện bàn ban hành Quyết đinh số 17344 /QĐ-UBND về việc Kết thúc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Điện Bàn kể từ 00 giờ ngày 08/10/2021 để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp trên địa bàn thị xã.

chot dien ban 2

 

Tuy nhiên, Thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện tạm dừng các dịch vụ kinh doanh: quán bar, karaoke, vũ trường, massage, game, rạp chiếu phim trên địa bàn thị xã Điện Bàn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021 và Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam cho đến khi có văn bản mới.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép bán cho khách ăn, uống tại chỗ nhưng phải thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19 như: tuân thủ nghiêm thông điệp 5K, bố trí nước sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn ăn, uống; khoảng cách các chỗ ngồi; nhân viên bán hàng phải thường xuyên đeo khẩu trang và khuyến khích đeo kính chống giọt bắn (tấm che mặt trong suốt), hạn chế tiếp xúc gần với khách.

BTV. TTGDSK

Ngày 7/10/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện 1314/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được về quê an toàn, chu đáo.

xe don HCM


Toàn văn Công điện:

Sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... có nhu cầu di chuyển về quê. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón để người dân phải tự phát về quê thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước.
Trong mấy ngày qua, mặc dù các tỉnh, thành phố đã cố gắng để tổ chức đưa đón an toàn nhưng do số lượng người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn, sự phối hợp giữa các địa phương chưa chủ động, nhịp nhàng nên đã gây ùn ứ tại các điểm kiểm soát dịch và nhiều người dân trong đó có cả người già, trẻ em đã phải rất vất vả. Cá biệt có một số người dân tự ý rời khỏi địa phương nơi cư trú nhưng do quê ở rất xa nên dọc đường đi gặp nhiều rủi ro cho sức khỏe bản thân và có thể làm lây lan dịch bệnh.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1625/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021, công điện số 122 DK ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

2. Các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện Chỉ thị 16 tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến.
Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.

3. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên trở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp.

4. Bộ Y tế phân bổ ngay vắc xin sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về; hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm; hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ yêu cầu các địa phương Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường, hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch./.

BTV. TTGDSK

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay (áp dụng từ ngày 01/10/2021 đến khi có thông báo mới), cụ thể như sau:

CHOT HUONG AN 2

Trước khi đến, đi công dân cần chuẩn bị đủ các thủ tục tại mục V của Hướng dẫn này về quy định chung đối với người từ các tỉnh, thành phố đến Quảng  Nam và người từ tỉnh Quảng Nam đi các tỉnh, thành phố.

Áp dụng:

I. THEO DÕI SỨC KHỎE

1. Tự theo dõi sức khỏe: tự theo dõi sức khỏe không hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm 5K Người có đến/ở/về từ các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 19 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực bình thường mới hoặc vùng xanh theo đường link: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế hoặc vùng không có dịch khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau đây:
- Đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng so với thời điểm đến, về địa phương.
- Đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện).

2. Theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình: Người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 19 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực bình thường mới hoặc vùng xanh theo đường link: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế hoặc vùng không có dịch và chưa tiêm đủ liều vắc xin hoặc liều cuối cùng đã được tiêm chưa qua 14 ngày.

II. CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ

1. Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày:  cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm 5K đối với các trường hợp

a) Người có đến/ở/về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vùng vàng theo đường link: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau đây:
- Đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng so với thời điểm đến/về địa phương.
- Đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện).

b) Người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 19 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực bình thường mới hoặc vùng
xanh theo đường link: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế chưa tiêm liều vắc xin nào.

2. Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày:  Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày đối với người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vùng vàng theo đường link: http://moh.gov.vn/diadiem cach-ly của Bộ Y tế và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

* Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: chỉ lấy mẫu trong từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

III. CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

1. Cách ly tập trung 7 ngày:  cách ly tập trung 7 ngày sau đó tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày đối với: người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vùng đỏ, vùng cam theo đường link: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau đây:
- Đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng so với thời điểm đến/về địa phương.
- Đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện).
* Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung và lần 3 vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú). Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

2. Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày: cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày đối với: người có đến/ở/về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vùng đỏ, vùng cam theo đường link: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly của Bộ Y tế mà chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

* Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung, lần 3 vào ngày thứ 7 khi kết thúc theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú). Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

IV. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀO TỈNH QUẢNG NAM VÀ NGƯỢC LẠI (thành phố Đà Nẵng là địa phương giáp ranh, việc giao lưu, đi lại với tỉnh Quảng Nam nhiều và thường xuyên, tỷ lệ tiêm vắc xin cao)

1. Đối với chuyên gia, người lao động sinh sống tại Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam, người dân có nhu cầu đi và về trong ngày: phải cam kết thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định; khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm 5K.

2. Đối với các trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ở lại: ngoài các biện pháp như Điểm 1 nêu trên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp y tế cho đến khi quay ra Đà Nẵng, cụ thể như sau:

a) Tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm 5K đối với các trường hợp khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau đây:
- Đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng so với thời điểm đến, về địa phương.
- Đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện).

b) Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày: (trừ các trường hợp thuộc Điểm a, Khoản 2, Phần IV Hướng dẫn này).
Trong thời gian ở lại, nếu có các triệu chứng nghi ngờ như: ho, sốt, đau họng... phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

3. Đối với các trường hợp từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và trở về: thực hiện các quy định phòng, chống dịch của thành phố Đà Nẵng, phải cam kết và nghiêm túc thực hiện đi, về trên một tuyến đường cố định, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế đến các địa điểm khác tại Đà Nẵng ngoài nơi ở, làm việc, buôn bán, học tập… Khi về lại Quảng Nam, phải hạn chế tiếp xúc với người khác, theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K.

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam: (kể cả các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại Quảng Nam), khuyến cáo về thành phố Đà Nẵng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định và phải có bản cam kết khai báo lịch trình cụ thể với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát dịch tễ.

V. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM VÀ NGƯỜI TỪ TỈNH QUẢNG NAM ĐI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Đối với người từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam
- Phải cung cấp các giấy tờ cần thiết hoặc mã QR trên ứng dụng PC COVID để chứng minh đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (nếu có); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ; thực hiện khai báo y tế theo quy định.
- Phải có xác nhận về tình trạng vùng dịch (nêu tại Phần I, II, III) tại nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền (UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ này); riêng người từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Nam không cần xác nhận trình trạng vùng dịch.

2. Đối với người từ tỉnh Quảng Nam đi đến các tỉnh, thành phố
- Tự chủ động, tìm hiểu, liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để được cho phép đi đến địa phương đó, nhất là hình thức áp dụng cách ly, nơi cách ly, theo dõi sức khỏe của nơi đến và các thủ tục liên quan. Trường hợp có nhu cầu xác nhận tình trạng vùng dịch nơi lưu trú trên địa bàn, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND cấp xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận theo quy định.
- Khi từ các tỉnh, thành phố (trừ thành phố Đà Nẵng) về lại Quảng Nam, phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế như người từ các tỉnh, thành phố đó đến Quảng Nam quy định tại Phần I, II, III, Hướng dẫn này.

* Theo hướng dẫn này:

Các tổ chức, cá nhân ra/vào tỉnh:
- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo quy định chung nêu tại Phần V, hướng dẫn này khi đến các chốt ra/vào tỉnh Quảng Nam cho đến khi có thông báo mới.
- Tuân thủ nghiêm các quy định cách ly và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người về cách ly, theo dõi sức khỏe: phải thực hiện nghiêm 5K, chủ động hợp tác với Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và hạn chế tiếp xúc với người khác trong thời gian có người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.

Các văn bản của UBND tỉnh ban hành trước đây quy định áp dụng các biện pháp quản lý, cách ly y tế đối với người đến Quảng Nam và người từ Quảng Nam đi các tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 khác với quy định tại Hướng dẫn này thì thực hiện theo văn bản này.

BTV. TTGDSK

 

 

Ngày 29/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Hướng dẫn số 6603/HD-UBND về việc công dân vào thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, thực hiện Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, liên quan đến việc công dân vào thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chỉ đạo và hướng dẫn trình tự như sau:

 

XEM TẠI ĐÂY

 

chot kiem dich

Theo Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

BTV. TTGDSK

Như chúng ta đã biết, dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới trong hơn một năm qua đến nay vẫn đang còn là thách thức toàn cầu. Số ca lây nhiễm trên toàn thế giới đang gia tăng với cấp số nhân, số ca tử vong ngày càng nhiều. Đeo khẩu trang, giãn cách xã hội giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Virut hoặc giảm lây lan cho người khác, nhưng những giải pháp này là chưa đủ. Tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 chính là biện pháp chủ động, hiệu quả nhất để phòng chống dịch Covid-19. Tiêm vắc xin có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh, giảm tỉ lệ nhập viện, giảm tỉ lệ tử vong và giảm tỉ lệ lây lan dịch bệnh. Người được tiêm chủng phòng được bệnh Covid-19 nếu không may bị mắc thì cũng không bị nặng, lượng vi rút cũng ít hơn.

Tại Việt Nam với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 để chủ động hơn trong phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân luôn chủ động phòng, chống dịch trong trạng thái “Bình thường mới” và khuyến cáo tiêm vaccine chủ động phòng Covid-19. Đến nay, có 8 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép có điều kiện do nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm: AstraZeneca, Pfizer, Moderna), Verocell (Sinopharm), SPUTNIK V, vaccine Janssen và gần đây là vaccine Hayat-Vax và vaccine Abdala. Bộ Y tế khẳng định, tất cả các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Sau 8 đợt tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19, toàn tỉnh Quảng Nam đã tiêm được 286.361 liều vắc xin (232.031 mũi 1 và 54.330 mũi 2) cho các nhóm đối tượng ưu tiên đúng quy định, tiêm đến đâu gọn đến đó. Với mục tiêu tiêm chủng an toàn, hiệu quả, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, tổ chức tiêm chủng, bảo đảm hậu cần “4 tại chỗ”.

Trong đợt tiêm vắc xin tới đây, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai tiêm Vắc xin Vero Cell của Sinopharm, Vắc xin Vero Cell do Sinopharm, đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc xin này đang sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng. Tại Việt Nam, vắc xin Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay vắc xin Vero Cell đã được Bộ Y tế triển khai đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79%.

Vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 3 - 4 tuần. Phản ứng sau tiêm chủng được ghi nhận hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại trong thời gian ngắn. Nếu liều thứ hai bị trì hoãn quá 4 tuần, thì cần được tiêm trong thời gian sớm nhất có thể.

Vắc xin + 5K là biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Vắc xin COVID-19 tốt nhất là vắc xin có sẵn khi đến lượt.

Vắc xin giúp bảo vệ bạn và cả những người xung quanh bạn. Vắc xin cũng sẽ làm giảm nguy cơ các biến thể đang lan truyền trong cộng đồng và các biến thể mới.

BTV. TTGDSK

Để giám sát y tế đối với côngdân từ khu vực vùng xanh tại thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

2. Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam là: (1) học sinh, sinh viên đang ở Đà Nẵng trở về Quảng Nam nhập học; (2) người già trên 60 tuổi; (3) phụ nữ có thai trên 32 tuần; (4) người Quảng Nam đi điều trị bệnh tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, có giấy ra viện không thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên và những trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng liều cuối cùng được tiêm chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm đến/về Quảng Nam: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú và tự chi trả chi phí xét nghiệm này).

3. Yêu cầu đối với người về Quảng Nam được nêu tại điểm 1, điểm 2 nêu trên: Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ; có giấy xác nhận đang lưu trú tại khu vực vùng xanh (không có ca bệnh cộng đồng trong vòng 14 ngày) của UBND xã, phường có liên quan cấp; cam kết tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà/nơi lưu trú (bản cam kết kèm theo) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lantrong cộng đồng.

4. Đối với tất cả các trường hợp còn lại: Sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chính thức ban hành quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; UBND tỉnh sẽ áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

BTV. TTGDSK

ANH BAN TIN COVID 1

 

Hôm nay 16/10 Quảng Nam có 71 ca bệnh công bố trong ngày (từ BN859444 đến BN859514)

Cụ thể là:

67 ca bệnh tại huyện Phước Sơn (Phước Chánh 29 ca, Phước Công 14 ca; Phước Lộc 24 ca). trong đó: 66 ca bệnh lấy mẫu phát hiện tại cộng đồng, 01 ca bệnh là đối tượng đã được giám sát, cách ly (tại Phước Công).

04 ca bệnh tại thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang: là đối tượng có yếu tố dịch tễ về từ xã Phước Chánh, Phước Sơn

 844 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 138 ca bệnh cộng đồng,  442 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 185 ca xâm nhập từ các tỉnh và 79 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.720 mẫu xét nghiệm; kết quả: 71 mẫu dương tính, 954 mẫu âm tính, 695 mẫu đang chờ kết quả

 

15/10 Quảng Nam 11 ca bệnh công bố trong ngày, cụ thể là:

02 cá bệnh là đối tượng về tự do từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.09 ca bệnh tại huyện Phước Sơn (Phước Chánh 03 ca, Phước Công 06 ca). trong đó: 06 ca bệnh lấy mẫu phát hiện tại cộng đồng (Phước Chánh 03 ca, Phước Công 03 ca), 03 ca bệnh là đối tượng F1 đã được giám sát, cách ly.

773 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 68 ca bệnh cộng đồng, 441 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 185 ca xâm nhập từ các tỉnh và 79 ca nhập cảnh

Trong ngày có 1.118 mẫu xét nghiệm; kết quả: 11 mẫu dương tính, 1.051 mẫu âm tính, 56 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 14/10, Quảng Nam 17 ca bệnh công bố trong ngày, cụ thể là:

01 ca bệnh tại huyện Tiên Phước, là đối tượng về tự do ưu từ TP Hồ Chí Minh, đã đươc giám sát cách ly ngay khi về địa phương.

16 ca bệnh tại huyện Phước Sơn liên quan đến các ổ dịch tại 4 xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp: Phước Chánh 07 ca, Phước Công 06 ca, Phước Đức 01 ca, Phước Hiệp 02 ca.

761 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 62 ca bệnh cộng đồng,  438 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 183 ca xâm nhập từ các tỉnh và 78 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.930 mẫu xét nghiệm; kết quả: 18 mẫu dương tính, 1.813 mẫu âm tính, 99 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 13/10

- 03 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh, đã đươc giám sát cách ly ngay khi về địa phương.

- 26 ca bệnh cộng đồng tại huyện Phước Sơn (Phước Chánh 21 ca, Phước Công 03 ca, Phước Đức 01 ca, Phước Hiệp 01 ca): phát hiện qua sàng lọc do có yếu tố dịch tễ liên quan đến BN843822 (công bố ngày 12/10/2021, phát hiện sàng lọc tại BV Minh Thiện).

743 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 60 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 182 ca xâm nhập từ các tỉnh và 77 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.471 mẫu xét nghiệm; kết quả: 29 mẫu dương tính, 2.321 mẫu âm tính, 121 mẫu đang chờ kết quả.

 

12/10, Quảng Nam 03 ca bệnh công bố trong ngày, cụ thể là:

- 02 ca bệnh tại TP Tam Kỳ là đối tượng được tỉnh đón về từ TP Hồ Chí Minh, đã đươc giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

- 01 ca bệnh cộng đồng (có địa chỉ tại Phước Chánh - Phước Sơn) được phát hiện qua sàng lọc khi đi khám bệnh tại BV Minh Thiện, TP Tam Kỳ, đang điều tra nguồn lây.

 714 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 34 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 179 ca xâm nhập từ các tỉnh và 77 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.211 mẫu xét nghiệm; kết quả: 04 mẫu dương tính, 937 mẫu âm tính, 270 mẫu đang chờ kết quả

 

Ngày 11/10, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

710 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 33 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 177 ca xâm nhập từ các tỉnh và 76 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 703 mẫu xét nghiệm; kết quả: 664 mẫu âm tính, 39 mẫu đang chờ kết quả.

 

10/10 Quảng Nam 03 ca bệnh mới trong ngày, cụ thể như sau:.

- 02 ca bệnh là đối tương về tự do từ TP hồ Chí Minh (đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương) và tỉnh Bình Dương (sàng lọc phát hiện ngay tại chốt kiểm soát dịch).
- 01 ca bệnh cộng đồng tại huyện Phước Sơn: là cán bộ trực chốt kiểm soát dịch tại đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn.

710 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 33 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 177 ca xâm nhập từ các tỉnh và 76 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.784 mẫu xét nghiệm; kết quả: 03 mẫu dương tính, 1.718 mẫu âm tính, 58 mẫu đang chờ kết quả.

 

9/10, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Như vậy, ngày thứ 17 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

702 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng,  424 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 175 ca xâm nhập từ các tỉnh và 71 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.676 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 1.664 mẫu âm tính, 12 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 7/10 Quảng Nam 03 ca bệnh công bố trong ngày

03 ca bệnh công bố trong ngày, cụ thể là: 02 ca bệnh là đối tượng về từ tỉnh Bình Dương: 01 trường hợp về tự do (tại TP Tam Kỳ), đã được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương; 01 trường hợp là lái xe người Tiên Phước, được sàng lọc phát hiện ngay tại chốt kiểm soát dịch.

01 ca bệnh là đối tượng về tự do từ tỉnh Đồng Nai (tại Hiệp Đức), đã được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Như vậy, ngày thứ 16 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

702 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 175 ca xâm nhập từ các tỉnh và 71 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.452 mẫu xét nghiệm; kết quả: 03 mẫu dương tính, 1.433 mẫu âm tính, 16 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 7/10 Quảng Nam 04 ca bệnh công bố trong ngày

Cụ thể là: 03 ca bệnh là đối tượng về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (TP Hồ Chí Minh: 02 trường hợp được tỉnh đón về; Bình Dương: 01 trường hợp về tự do), đã được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương. 01 ca bệnh phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện, là người nhà nuôi sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung Ương Quảng Nam, có địa chỉ thường trú tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Như vậy, ngày thứ 15 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

699 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 172 ca xâm nhập từ các tỉnh và 71 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 742 mẫu xét nghiệm; kết quả: 04 mẫu dương tính, 656 mẫu âm tính, 82 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 06/10, Quảng Nam có 08 ca bệnh công bố trong ngày

Các ca bệnh đều là đối tượng về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (TP Hồ Chí Minh: 05 trường hợp được tỉnh đón về, 02 trường hợp về tự do; Bình Dương: 01 trường hợp về tự do), đã được giám sát cách ly ngay khi về địa phương.

Như vậy, ngày thứ 14 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. 695 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 168 ca xâm nhập từ các tỉnh và 71 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.114 mẫu xét nghiệm; kết quả: 08 mẫu dương tính, 1.014 mẫu âm tính, 92 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 05/10: 01 ca bệnh công bố trong ngày tại Đại Cường, Đại Lộc là đối tượng về tự do từ tỉnh Bình Dương, được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Như vậy, ngày thứ 13 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

684 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 160 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.004 mẫu xét nghiệm; kết quả: 01 mẫu dương tính, 857 mẫu âm tính, 146 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 4/10, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Như vậy, ngày thứ 12 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

 683 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng,  424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 315 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 191 mẫu âm tính, 124 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 3/10, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. 

Như vậy, ngày thứ 11 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

683 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng,, 424 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.016 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 889 mẫu âm tính, 127 mẫu đang chờ kết quả.
 
 
 
Ngày 2/10, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Như vậy, ngày thứ 10 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

683 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 934 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 915 mẫu âm tính, 19 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin 01 ca bệnh ghi nhận trong ngày

01 ca bệnh công bố trong ngày tại Điện Phong, Điện Bàn là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly tập trung từ ngày 23/9/2021.

Như vậy, ngày thứ 9 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

683 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.036 mẫu xét nghiệm; kết quả: 01 mẫu dương tính, 2.816 mẫu âm tính, 219 mẫu đang chờ kết quả.

 

Ngày 30/9, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Như vậy, ngày thứ 8 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.
682 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 423 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.
Trong ngày có 1.647 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 1.493 mẫu âm tính

 

Chiều 29.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin không có ca bệnh ghi nhận trong ngày

Hôm nay, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Như vậy, ngày thứ 7 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

678 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 423 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 67 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.720 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 1.669 mẫu âm tính, 51 mẫu đang chờ kết quả.

 

Tối 28.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày

02 ca bệnh công bố trong ngày, đều là đối tượng F1, đã được giám sát cách ly tập trung từ trước (01 ca tại Tân An, TP Hội An, cách ly từ ngày 21/9/2021; 01 ca tại Điện Phong, thị xã Điện Bàn, cách ly từ ngày 23/9/2021).

Như vậy, ngày thứ 6 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

678 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng,

423 ca lây nhiễm thứ phát  (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 64 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 7.534 mẫu xét nghiệm; kết quả: 02 mẫu dương tính, 7.457 mẫu âm tính, 75 mẫu đang chờ kết quả.

 

Tối 27.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày.

03 ca bệnh công bố trong ngày đều là đối tượng F1, đã được giám sát cách ly từ trước (TP Hội An 02 ca, thị xã Điện Bàn 01 ca). Như vậy, ngày thứ 5 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

676 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 421 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 64 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.153 mẫu xét nghiệm; kết quả: 11 mẫu dương tính, 1.850 mẫu âm tính, 292 mẫu đang chờ kết quả.

 

Tối 26.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 2 ca bệnh ghi nhận trong ngày.

02 ca bệnh công bố trong ngày tại Bình Ninh, Điện Nam Bắc, Điện Bàn là đối tượng F1 (cùng một gia đình), được giám sát cách ly từ ngày 18/9/2021. Như vậy, ngày thứ 4 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

665 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 418ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 56 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 1.592 mẫu xét nghiệm; kết quả: 02 mẫu dương tính, 951 mẫu âm tính, 639 mẫu đang chờ kết quả.

BTV. TTGDSK

 

12 ca bệnh công bố trong ngày tại thị xã Điện Bàn: tất cả đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Công ty Giày Rieker, Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc
(Điện Nam Trung 01 ca, Điện Ngọc 08 ca; Điện Phương 01 ca; Điện Nam Bắc 02 ca).

lay mau dien ban 3

586 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 27 ca bệnh cộng đồng, 358 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 42 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.108 mẫu xét nghiệm; kết quả: 12 mẫu dương tính, 2.051 mẫu âm tính, 45 mẫu đang chờ kết quả.

Chỗi lây nhiễm liên quan Công ty Giày Rieker:

Chuỗi lây nhiễm điện bàn đến ngày 12 9

Ngày 14/9, Quảng Nam14 ca bệnh công bố đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Công ty Giày Rieker, Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc

lAY MAU CDC

12 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: Điện Nam Trung 03 ca, Điện Ngọc 04 ca; Điện Phước 01 ca; Điện Dương 01 ca; Điện Nam Bắc 03 ca.

02 ca bệnh tại TP Hội An: tại Thanh Hà và Cẩm Phô.

574 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 26 ca bệnh cộng đồng, 348 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 41 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 4.245 mẫu xét nghiệm; kết quả: 15 mẫu dương tính, 4.194 mẫu âm tính, 36 mẫu đang chờ kết quả.

Sơ đồ chuỗi lây nhiễm ngày 11/9 liên quan Công ty Giày Rieker

Chuỗi lây nhiễm ĐB ngày 11.9

Trong ngày 10/9 quảng nam có 16 ca mắc mới COVID-19

lay mau dien ban 1

16 ca bệnh công bố trong ngày tại thị xã Điện Bàn: (Điện Nam Trung 07 ca, Điện Ngọc 03 ca; Điện Thắng Nam 04 ca; Điện Thắng Bắc 02 ca), tất cả các ca bệnh đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Công ty Giày Rieker , Khu CN ĐIện Nam - Điện Ngọc, nguồn lây đang được điều tra.

559 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 18 ca bệnh cộng đồng, 341 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 41 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 4.740 mẫu xét nghiệm; kết quả: 16 mẫu dương tính, 4.445 mẫu âm tính, 269 mẫu đang chờ kết quả.

Công tác truy vết, giám sát trong ngày, liên quan đến chùm ca bệnh tại thị xã Điện Bàn:
- Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp, hỗ trợ cùng Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn truy vết, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.546 người tại các xã, phường và các địa điểm liên quan;
- Trong ngày, có 291 đối tượng F1 liên quan được giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Các địa điểm liên quan ca bệnh:

10 11

10 22

10 33

10 44

10 55

10 66

10 77

10 88