Chiều nay 10.07, CDC Quảng Nam tổ chức Hội đồng tự đánh giá đề tài Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh: “Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ, thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Nam và hiệu quả can thiệp”. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh; trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; trường Đại học Đà Nẵng cùng Lãnh đạo và các Khoa, phòng có liên quan thuộc CDC Quảng Nam.

f1046bcdba2a6a74333b

            Tại đây các đại biểu được nghe giới thiệu chung về bệnh giun móc/mỏ; tình hình nhiễm giun móc/mỏ trong nước và thế giới; các nghiên cứu về bệnh giun móc/mỏ trong và ngoài nước; thiếu máu ở phụ nữ ở phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu về thực trạng, một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm giun móc/mỏ ở phụ nữ sinh đẻ tỉnh Quảng Nam; hiệu quả can thiệp của biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe trong phòng chống bệnh giun móc/mỏ;…

            Đồng thời các đại biểu đã cùng nhau trao đổi các vấn đề về nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đề tài Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh: “Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Nam và hiệu quả can thiệp”. Qua đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị đồng bộ nhằm góp phần nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh giun móc/mỏ trong cộng đồng.

Viết Thạnh