Quảng Nam, 04 ca bệnh công bố trong ngày 29/8/2021 (BN423227 đến BN423230),

TAP HUAN LAY MAU CHO YBS TINH NGUYEN

Cụ thể các ca bệnh:
- 02 ca bệnh tại xã Đại Hồng và xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc: là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ trước.
- 01 ca bệnh tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức: là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ trước.
- 01 ca bệnh là công dân nhập cảnh Từ Nhật Bản về ngày 28/8/2021, được cách ly tập trung tại khách sạn Memories, TP Hội An.

485 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng, 285 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 31 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.927 mẫu xét nghiệm; kết quả: 04 mẫu dương tính, 3.858 mẫu âm tính, 65 mẫu đang chờ kết quả.

BTV.TTGDSK