Quảng Nam 13 ca bệnh công bố trong ngày (BN411039 đến BN411051) đều laf đối tượng F1, đã được cách ly từ trước

lay mau TH

Cụ thể là:
- 03 ca bệnh cùng một gia đình tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
- 08 ca bệnh tại huyện Đại Lộc: xã Đại Hồng 04 ca, xã Đại Sơn 03 ca,  thị trấn Ái Nghĩa 01 ca.
- 02 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức: xã Quế Thọ 01 ca, xã Sông Trà 01 ca.

 481 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,  282 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.833 mẫu xét nghiệm; kết quả: 13 mẫu dương tính, 2.788 mẫu âm tính, 1.032 mẫu đang chờ kết quả.

BTV. TTGDSK