Quảng Nam ca bệnh công bố trong ngày (BN399181 đến  BN399185) đều là
đối tượng F1, đã được cách ly từ trước.

Lay mau hiep duc

Cụ thể là:
- 01 ca bệnh tại tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
- 02 ca bệnh tại tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.
- 01 ca bệnh tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.
- 01 ca bệnh tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.
(2) 468 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,
269 ca lây cảnh.
(3) Trong ngày có 5.202 mẫu xét nghiệm; kết quả: 05 mẫu dương tính, 4.981 mẫu âm tính, 216 mẫu đang chờ kết quả.