Quảng Nam, 10 ca bệnh công bố trong ngày (BN435837 đến BN435846), đều là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

lay mau qx 1

Cụ thể là:
- 05 ca bệnh tại huyện Đại Lộc: xã Đại Hồng 03 ca, xã Đại Đồng 02 ca.
- 02 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức: xã Quế Thọ và xã Sông Trà.
- 03 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: Vĩnh Điện 01 ca, Điện Nam Bắc 02 ca.

495 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng, 295 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 31 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.755 mẫu xét nghiệm; kết quả: 10 mẫu dương tính, 2.717 mẫu âm tính, 28 mẫu đang chờ kết quả.

Các thông tin khác về tình hình dịch bệnh và lịc trình tiếp xúc các ca mắc mới theo THÔNG CÁO BÁO CHÍ đính kèm