Từ 05/05 – 2/6/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Cán bộ dự án MOMENTUM tại Việt Nam tổ chức các Lớp tập huấn Đảm bảo chất lượng và sử dụng số liệu về tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho cán bộ y tế phụ trách tiêm chủng, thống kê và báo cáo của  18 Trung tâm Y tế huyện/thành phố và tất cả 241 Trạm Y tế xã/phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong các hoạt động dự án MOMENTUM do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

a162997d604ea110f85f

BSCKI Huỳnh Công Quang – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam khai mạc trong lớp tập huấn tại huyện Tây Giang – Quảng Nam ngày 05/5/2022

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn cập nhật rất nhiều nội dung về Hệ thống quản lý dữ liệu về tiêm chủng vắc xin COVID-19: Quy trình đăng ký và cập nhật thông tin đối tượng trên hệ thống, Hướng dẫn cách lọc, rà soát và gộp trùng đối tượng; Hướng dẫn nhập số liệu 4 bước trên hệ thống và cách đánh giá tính chính xác của số liệu trong quy trình; Hướng dẫn nhập số liệu báo cáo trên Google form giúp giảm tải gánh nặng trong công tác thống kê báo cáo; Phân biệt báo cáo thực tiêm và tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19; Quy trình quản lý xuất, nhập vắc xin, vật tư tiêm chủng COVID-19, hướng dẫn lập kế hoạch chi tiết tuyến xã… Bên cạnh đó, các học viên cũng tích cực tham gia thực hành các bước nhập thông tin đối tượng, lọc và gộp trùng đối tượng, phân tích số liệu và cách thức thu thập các số liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập kế hoạch, đưa ra các giải pháp các bài học kinh nghiệm của từng đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng số liệu chính xác.

SAÙNG

Th.S. Đào Đình Sáng – Cán bộ dự án MOMENTUM tập huấn tại huyện Nam Trà My – Quảng Nam ngày 05/5/2022

Thông qua lớp tập huấn này, gíúp đội ngũ cán bộ y tế của tất cả các tuyến được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện công tác thống kê, báo cáo, sử dụng số liệu trong hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 góp phần đảm bảo chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong thời gian tới đạt hiệu quả, chất lượng, an toàn.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên tham gia đều đánh giá các nội dung được hướng dẫn rất hữu ích và thực sự cần thiết cho cán bộ y tế tuyến xã, huyện và mong muốn tiếp tục được dự án MOMENTUM hỗ trợ các hoạt động trong công tác tiêm chủng chiến dịch COVID-19 tại địa phương.

Tường Quyên - Viết Thạnh