Sáng 30/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và Tổng kết Công tác kiểm soát bệnh tật năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có Lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Ts.Bs Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

tải xuống

Ts. Bs Nguyễn Văn Văn - PGĐ Sở Y tế, Chủ tích Công đoàn ngành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Trung tâm thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và người lao động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; dự thảo các quy chế năm 2021 như Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Chính quyền với Công đoàn,…;  kết quả thi đua năm 2021 và định hướng công tác thi đua, đăng ký thi đua năm 2022;…

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, CCVCNLĐ tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các quy chế của đơn vị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2022.

100% đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất với nội dung các báo cáo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ của Trung tâm năm 2022. Toàn đơn vị quyết tâm nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, xây dựng, phát triển cơ quan ngày càng vững mạnh.