Quyết định về việc cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục về phòng chống bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cho tuyến y tế cơ sở và danh sách cấp chứng chỉ. Chi tiết nhấn vào link bên dưới để xem.