Thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 19/5/2022,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học lần 1 đề tài "Hiệu quả can thiệp của biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe trong phòng, chống bệnh giun móc/mỏ". Tham dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học, cán bộ phụ trách đề tài; lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Quảng Nam; đại diện TTYT TP Tam Kỳ, TTYT thị xã Điện Bàn; Ban Giám đốc và đại diện một số Phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Hoi thao ĐT Giun moc


Tại Hội thảo, báo cáo viên giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu; Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài như thực trạng kiến thức thái độ thực hành phòng, chống giun móc/mỏ ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Nam, và hiệu quả can thiệp của biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe trong phòng, chống bệnh giun móc/mỏ.
Tại đây, các đại biểu cùng thảo luận các vấn đề nghiên cứu và ghi nhận các ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà quản lý, nhà khoa học, các cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý tại địa phương.
Qua nghiên cứu 1.980 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại 6 xã: Tam Phú (Tam Kỳ), Cẩm Thanh (Hội An), Đại Chánh (Đại Lộc), Điện Thọ( Điện Bàn), xã Ba( Đông Giang), xã BhaLêê (Tây Giang) năm 2021-2022 cho thấy, có 20,66% đối tượng nghiên cứu có kiến thức chung đúng,71,46% đối tượng có thái độ đúng và 1,62% thực hành đúng về phòng, chống bệnh giun móc/mỏ.

Ánh Minh - Anh Thư