Sáng ngày 19/4, tại Quảng trường 26/3, thị trấn Đông phú huyện Quế Sơn, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Quế Sơn tổ chức Lễ phát động " Tháng hành động vì Vệ an toàn thực phẩm" năm 2024. Tham dự có TS.BS Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

0f21ca566a4fc4119d5e

Toàn cảnh buổi Lễ phát động "Tháng hành động vì Vệ an toàn thực phẩm" năm 2024

          Tại Quảng Nam, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cũng như sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, UBND các cấp, sự hợp tác tuân thủ của những người sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng thực phẩm nên công tác bảo đảm ATTP đã đạt được các kết quả đáng kể như sự phối hợp của các ngành thành viên Ban chỉ đạo ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường…

          Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2024, với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” nhằm tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm ATTP.

0e15a36f0376ad28f467

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết bảo đảm ATVSTP 

          Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024 (diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5/2024) nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai trên địa bàn tỉnh, như: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; …

          Sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị và các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2024 trên các tuyến đường chính tại thị trấn Đông Phú.

Viết Thạnh