Sáng ngày 10.3, tại TTYT huyện Thăng Bình, Viện Dân số, Sức khỏe và phát triển (PHAD) phối hợp cùng Sở Y tế Quảng Nam triển khai Hội Thảo khởi động Dự án Hãy nắm lấy tay tôi II – Hold my hand II” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2023. Tham dự có ông Vũ Công Nguyên, Phó viện trưởng điều hành – Viện PHAD; bà Đào Thị Hồng, Trưởng đại diện tổ chức Catholic Relief Services (CRS); ông Lý Ngọc Hà, Điều phối viên dự án HMH II cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, TTYT huyện Thăng Bình và các ban, Ngành có liên quan.

75d1ab4a3258fd06a449

Toàn cảnh Hội Thảo khởi động Dự án “ hãy nắm lấy tay tôi II – Hoid my hand II” tại Quảng Nam

Đây là Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua việc tăng cường các dịch vụ chăm sóc tại nhà và hỗ trợ xã hội. Theo đó, sẽ tăng cường chất lượng chăm sóc tại nhà bằng cách phát triển mạng lưới hướng dẫn viên về chăm sóc và mạng lưới tình nguyện viên thực hiện chăm sóc tại nhà cho khoảng 2.600 người khuyết tật nặng. Dự án cũng sẽ mở rộng hỗ trợ điều chỉnh nhà ở và cung cấp dụng cụ trợ giúp để tăng cường khả năng sống độc lập cho người khuyết tật. Đồng thời phối hợp với các chuyên gia, kỹ thuật viên hoạt động trị liệu, các hướng dẫn viên chăm sóc địa phương để đánh giá và theo dõi quá trình chăm sóc. Bên cạnh, dự án sẽ sử dụng công nghệ thông tin để quản lý và tập huấn về kỹ năng chăm sóc. Cùng với đó là hợp tác với các trung tâm chăm sóc tư nhân và bệnh viện để thí điểm mô hình chi trả cho dịch vụ chăm sóc cá nhân chuyên nghiệp đối với người khuyết tật.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe thông tin tổng quan về Dự án HMH - II (2021 - 2023) và Dự án tại tỉnh Quảng Nam; các kết quả đã đạt được trong mô hình chăm sóc tại nhà, giao đoạn 2018-2021; bài học kinh nghiệm và các giải pháp cải thiện trong HMH II; kế hoạch và ngân sách triển khai dự án tại Quảng Nam,… Tại đây, các đại biểu cũng đã thảo luận về các vấn đề còn tồn tại, các đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động của dự án thời gian tới. 

Được biết, Dự án “Hãy nắm tay tôi giai đoạn II” do Viện PHAD, Tổ chức CRS cùng Sở Y tế phối hợp thực hiện tại 3 tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Kon Tum. Ngân sách dự kiến khoảng 2 triệu USD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Thời gian triển khai dự án là từ tháng 12.2021 đến tháng 4.2024. Tại Quảng Nam sẽ được thực hiện tại 5 xã thuộc huyện Thăng Bình.b23be6b67fa4b0fae9b5

Các đại biểu tham gia tham gia Hội thảo khởi động Dự án “ hãy nắm lấy tay tôi II – Hoid my hand II” tại Quảng Nam chụp ảnh kỷ niệm

Viết Thạnh