Chiều ngày 28.3, Đoàn viện dinh dưỡng, Bộ Y tế do TS. Nguyễn Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Quảng Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực Y tế. Tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng UBND các huyện, TTYT huyện được giao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia.

vien dinh duong
TS. Nguyễn Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế phát biểu tại Sở Y tế Quảng Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại đây, các đại biểu được nghe đánh giá về kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như: hoạt động Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; hoạt động dinh dưỡng thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi; nội dung Kế hoạch hoạt động cải thiện dinh dưỡng năm 2024;…

Qua đó, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như các văn bản hướng dẫn thông tư tài chính, thay đổi liên tục; chương trình mới nên đội ngũ cán bộ tham gia chương trình chưa nắm hết cách thức triển khai; công tác chỉ đạo chưa có sự phối hợp chặt chẽ; nhiều xã vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, nhận thức về tình trạng dinh dưỡng trẻ nhỏ còn kém dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng cao;…

Kết luận tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Quảng Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ngành Y tế Quảng Nam cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tuyến cơ sở, tiếp tục có những giải pháp kịp thời để công tác phòng chống suy dinh dưỡng đạt hiệu quả cao hơn./.

Viết Thạnh