Sáng ngày 24/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng ký số văn bản trên phần mềm Q-Office cho lãnh đạo đơn vị, Trưởng/phó các khoa/phòng, cán bộ văn thư và chuyên viên của đơn vị.

d1b5aee0f9f039ae60e1

Ts.Bs Trần Văn Kiệm khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Sở thông tin & Truyền thông Quảng Nam phổ biến, hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office. Cụ thể, các thao tác về cách đăng nhập; quản lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc; lập phiếu yêu cầu, đề xuất; trao đổi nội bộ; tra cứu văn bản; ký số văn bản trực tiếp trên phần mềm đối với lãnh đạo, gửi nhận văn bản liên thông trên phần mềm Q-Office...

 Lãnh đạo trung tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và chỉ đạo điều hành, nhằm thay đổi thói quen làm việc và triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như triển khai các hoạt động của ngành; yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động tham gia lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn, chủ động, tích cực học tập để đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

 Ánh Minh