Ngày 21/02/2022 , Sở Y tế Quảng Nam ban hành Hướng dẫn số 416/SYT-NVY về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với đối tượng tiếp xúc gần với F1, ca bệnh F0 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID -19; Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Đồng thời, thực hiện Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Trên đó, Sở Y tế hướng dẫn điều chỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với những ca bệnh COVID-19 (F0) và đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cụ thể:

ht

a1

a2

a3

Toàn văn Hướng dẫn theo tập đính kèm 

Tệp đính kèm
Download this file (416 CV.pdf)416 CV.pdf