Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 4254/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố áp dụng ngay biện pháp cách ly y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

khu cach ly 1

Theo đó, Quảng Nam sẽ "cách ly tập trung 14 ngày" người về từ 12 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội; tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi và các địa phương thực hiện CT 16, CT 15. "Cách ly tại nhà" đối với địa phương có ca cộng đồng chưa qua 14 ngày.

Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19, do hiệu lực bảo vệ của hầu hết các loại vắc xin phòng bệnh Covid-19 hiện có trên thế giới dao động từ 60-90% với những người đã tiêm đủ 2 liều (nghĩa là sẽ có khoảng 10-40% những người đã tiêm đủ 2 liều vẫn có khả năng mắc bệnh). Vì vậy, những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19 từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày đến Quảng Nam cũng phải thực hiện nghiêm việc cách ly y tế theo đúng quy định tại Công văn này cho đến khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hoặc Bộ Y tế.

Về xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2, đối với người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày đến Quảng Nam đã có Giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 vẫn thực hiện nghiêm việc cách ly y tế theo đúng quy định tại Công văn này cho đến khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hoặc Bộ Y tế.


Toàn văn Công văn 4254/UBND-KGVX theo tập đính kèm

Long Cảnh