Ngày 31 tháng 8 năm 2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID chủ trì cuộc họp với Tiểu ban Điều trị về tình hình điều trị các ca bệnh dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

khu cach ly BN

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian đến; UBND tỉnh đề nghị Tiểu ban Điều trị, các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trưởng Tiểu ban Điều trị họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ban hành Quy chế hoạt động; thành lập nhóm zalo điều trị, các tổ chuyên môn hỗ trợ công tác điều trị như Tổ Hội chẩn trực tuyến, Tổ Hồi sức cấp cứu, đào tạo…; ban hành quy trình chuyển tuyến, cụ thể hóa hướng dẫn phác đồ điều trị theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế, các tiêu chuẩn ra viện đảm bảo dễ thực hiện, tránh nhầm lẫn…; xây dựng kế hoạch tập trung đào tạo về công tác điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo sẵn sàng điều động lực lượng toàn ngành Y tế Quảng Nam (kể cả khu vực tư) khi cần thiết.

2. Tiếp tục bám sát Phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống 30.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BCĐ ngày 04/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 292/TB-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về làm việc với Tiểu ban Điều trị; số 324/TB-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về làm việc với bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; số 335/TB-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để có kế hoạch phân tầng, điều phối các ca bệnh, điều động nhân lực y, bác sỹ một cách linh hoạt, phù hợp.

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khẩn khương hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực COVID cấp vùng tại đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 về phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng". Về cơ chế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong công tác điều trị COVID-19: thực hiện theo Điểm 5, Thông báo số 335/TB-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh.

4. Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam khẩn trương hoàn chỉnh việc lắp đặt và vận hành hệ thống oxy lỏng tại Phòng khám đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc; sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân thể nặng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 324/TB-UBND ngày 09/8/2021. Triển khai khu phẫu thuật chuyên COVID-19 với bệnh kèm có can thiệp phẫu thuật để sẵn sàng tiếp nhận phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Về định hướng, xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam trở thành khoa/Bệnh viện Y học nhiệt đới. Do đó, cần quy hoạch tổng thể mặt bằng để tiến hành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp, vừa đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước mắt, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài trong việc điều trị bệnh lý nhiễm trùng và truyền nhiễm; đề nghị Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam khẩn trương triển khai nội dung công việc này theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 348/TB-UBND ngày 18/8/2021.

5. Đối với các trường hợp đã đủ tiêu chuẩn ra viện theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế mà bị tái dương, tái nhiễm hay dương tính kéo dài; đề nghị Tiểu ban Điều trị căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành có liên quan để có hướng dẫn chuyên môn kịp thời cho các đơn vị; đồng thời, cung cấp đầy đủ nội dung có liên quan về các ca bệnh này cho Tiểu ban Truyền thông để thông tin cho mọi người dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận xã hội. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế địa phương quán triệt công tác xét nghiệm theo các quy định của Bộ Y tế, công tác phát ngôn, thông tin cho cộng đồng đối với các trường hợp dương tính kéo dài và đã đủ điều kiện ra viện, tuyệt đối không áp dụng như các trường hợp được chẩn đoán xác định nhiễm SARS-Cov-2.

6. Giao Sở Y tế ban hành văn bản hỏi Bộ Y tế về các tiêu chuẩn ra viện tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế được nâng lên mức độ cao hơn tại Quảng Nam trong bối cảnh số lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh không nhiều và đang kiểm soát tốt có được không?

7. Các cơ sở điều trị COVID-19 khẩn trương rà soát cơ số thuốc, máy móc, trang thiết bị y tế cần thiết để đáp ứng điều trị tại đơn vị mình, gửi về Sở Y tế tổng hợp để làm việc với Tiểu ban Tài chính, hậu cần đáp ứng kịp thời; trong trường hợp có thể điều chuyển được máy móc, trang thiết bị sẵn có, giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện theo đúng quy định.

8. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khu vực miền núi phái Bắc Quảng Nam và các cơ sở khám, chữa bệnh khác (kể cả khu vực tư) sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, điều chuyển máy móc, trang thiết bị y tế cho các cơ sở điều trị COVID-19, cũng như tích cực tham gia xét nghiệm những dịch vụ kỹ thuật mà các cơ sở điều trị COVID-19 chưa thực hiện được.

BTV. TTGDSK