ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 - TỈNH QUẢNG NAM

(Dành cho người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm bất kỳ mũi nào vắc xin phòng COVID-19)

KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Hoặc chỉ cần quét mã QR bên dưới để đến ngay đường dẫn 

Để cài đặt, tra cứu tình trạng  tiêm vắc xin trên PC COVID

KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ CÀI ĐẶT 

 

 

              dăng ky tiem VX covid