Các trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm A(H5N1) đã được ghi nhận trong khu vực. Thật đáng buồn là hiện Việt Nam vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do H5N1.
✅ Dưới đây là những điều bạn cần biết để bảo vệ bản thân và giảm thiểu nguy cơ mắc cúm gia cầm:
------------------
Cases of avian influenza A (H5N1) have been reported in the region. Now, sadly, Viet Nam has just recorded a death from H5N1.
✅ This is what you should know to protect yourself and reduce risk:
84abcf43ea12454c1c03

13eb66034352ec0cb543