A Covid 19

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 01/03/2022

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/02/2022

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/02/2022

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 26/02/2022

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25/02/2022

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 23/02/2022

Từ 16h00 ngày 22/02/2022 đến 16h00 ngày 23/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 1.097 ca mắc mới (tăng 121 ca so với hôm qua), trong đó: 991 ca cộng đồng và 106 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 21/02/2022

Từ 16h00 ngày 20/02/2022 đến 16h00 ngày 21/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 842 ca mắc mới (tăng 145 ca so với hôm qua), trong đó: 755 ca cộng đồng và 87 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 267 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 20/02/2022

Từ 16h00 ngày 19/02/2022 đến 16h00 ngày 20/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 697 ca mắc mới (tăng 39 ca so với hôm qua), trong đó: 656 ca cộng đồng và 41 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 197 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

 Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 19/02/2022

Từ 16h00 ngày 18/02/2022 đến 16h00 ngày 19/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 658 ca mắc mới (tăng 51 ca so với hôm qua), trong đó: 593 ca cộng đồng và 65 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 257 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

 Cụ thể:XEM TẠI ĐÂY

Ngày 18/02/2022

Từ 16h00 ngày 17/02/2022 đến 16h00 ngày 18/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 607 ca mắc mới (giảm 07 ca so với hôm qua), trong đó: 539 ca cộng đồng và 68 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 313 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 17/02/2022

Từ 16h00 ngày 16/02/2022 đến 16h00 ngày 17/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 614 ca mắc mới (tăng 08 ca so với hôm qua), trong đó: 575 ca cộng đồng và 39 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 16/02/2022

Từ 16h00 ngày 15/02/2022 đến 16h00 ngày 16/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 606 ca mắc mới (tăng 35 ca so với hôm qua), trong đó: 564 ca cộng đồng và 42 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 15/02/2022

Từ 16h00 ngày 14/02/2022 đến 16h00 ngày 15/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 571 ca mắc mới (giảm 16 ca so với hôm qua), trong đó: 490 ca cộng đồng và 81 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 214 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 14/02/2022

Từ 16h00 ngày 13/02/2022 đến 16h00 ngày 14/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 587 ca mắc mới (tăng 11 ca so với hôm qua), trong đó: 520 ca cộng đồng và 67 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 13/02/2022

Từ 16h00 ngày 12/02/2022 đến 16h00 ngày 13/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 576 ca mắc mới (tăng 23 ca so với hôm qua), trong đó: 539 ca cộng đồng và 37 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 12/2/2022

Từ 16h00 ngày 11/02/2022 đến 16h00 ngày 12/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 553 ca mắc mới (tăng 61 ca so với hôm qua), trong đó: 492 ca cộng đồng và 61 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 208 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 10/02/2022

Từ 16h00 ngày 09/02/2022 đến 16h00 ngày 10/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 490 ca mắc mới (tăng 73 ca so với hôm qua), trong đó: 431 ca cộng đồng và 59 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 120 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 09/02/2022

Từ 16h00 ngày 08/02/2022 đến 16h00 ngày 09/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 417 ca mắc mới (tăng 53 ca so với hôm qua), trong đó: 393 ca cộng đồng và 24 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 160 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 08/02/2022

Từ 16h00 ngày 07/02/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 364 ca mắc mới (giảm 97 ca so với hôm qua), trong đó: 339 ca cộng đồng và 25 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 105 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 07/02/2022

Từ 16h00 ngày 06/02/2022 đến 16h00 ngày 07/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 461 ca mắc mới (giảm 392 ca so với hôm qua), trong đó: 383 ca cộng đồng và 78 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 63 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Tình hình dịch COVID-19 trong nước: Tính từ 16h ngày 06/02 đến 16h ngày 07/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 ca trong cộng đồng).

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 06/02/2022

Từ 16h00 ngày 05/02/2022 đến 16h00 ngày 06/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 853 ca mắc mới (tăng 118 ca so với hôm qua), trong đó: 785 ca cộng đồng và 68 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 107 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cu thể: XEM TẠI ĐÂY

Tình hình dịch COVID-19 trong nước: Tính từ 16h ngày 05/02 đến 16h ngày 06/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.112 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 14.105 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.945 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 8.595 ca trong cộng đồng.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 04/02/2022

Từ 16h00 ngày 03/02/2022 đến 16h00 ngày 04/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 594 ca mắc mới (tăng 238 ca so với hôm qua), trong đó: 487 ca cộng đồng và 107 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; 207 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY 

Tình hình dịch COVID-19 trong nước: Bản tin dịch COVID-19 ngày 2/2 tức mùng 2 Tết Nhâm Dần của Bộ Y tế cho biết có 8.744 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành. Đây là số mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Trong ngày có gần 6.800 ca khỏi.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 02/02/2022

Từ 16h00 ngày 01/02/2022 đến 16h00 ngày 02/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 221(*) ca mắc mới (giảm 254 ca so với hôm qua), trong đó: 189 ca cộng đồng và 32 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 164 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Tình hình dịch COVID-19 trong nước: Bản tin dịch COVID-19 ngày 2/2 tức mùng 2 Tết Nhâm Dần của Bộ Y tế cho biết có 8.744 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành. Đây là số mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Trong ngày có gần 6.800 ca khỏi.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Ngày 01/02/2022

Từ 16h00 ngày 31/01/2022 đến 16h00 ngày 01/02/2022, Quảng Nam ghi nhận 475 ca mắc mới (tăng 72 ca so với hôm qua 31/01/2022), trong đó: 415 ca cộng đồng và 60 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

Tình hình dịch COVID-19 trong nước: ngày 1/2- tức mùng 1 Tết Nhâm Dần của Bộ Y tế cho biết, có 11.023 ca mắc COVID-19, giảm gần 1.700 ca so với hôm qua; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất, thứ 2 là Đà Nẵng; Trong ngày có gần 40.000 F0 khỏi bệnh.

Cụ thể: XEM TẠI ĐÂY