CDC - Tình hình dịch COVID-19 dưới đây là số liệu chính thức, mới nhất theo theo Thông cáo báo chí của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, cập nhật mỗi buổi tối hàng ngày.

ANH BAN TIN COVID 1

Ngày 09/9/2021,

10 ca bệnh công bố trong ngày, cụ thể là:

09 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: Điện An 03 ca, Điện Ngọc 02 ca; Điện Thắng Bắc 04 ca, các ca bệnh đang được điều tra nguồn lây.

01 ca bệnh tại Đại Nghĩa, Đại Lộc: là đối tượng F1, đã được giám sát cách ly tập trung từ trước.

543 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 18 ca bệnh cộng đồng, 325 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 41 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.789 mẫu xét nghiệm; kết quả: 10 mẫu dương tính, 2.717 mẫu âm tính, 62 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 08/ 9/2021,

2 ca bệnh công bố trong ngày tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình: là bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Cấp tính nam, Bệnh viện Tâm thần tỉnh
Quảng Nam từ ngày 04/8/2021 đến ngày 30/8/2021, sau đó xuất viện về nhà và người nhà của bệnh nhân này.

533 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 12 ca bệnh cộng đồng, 321 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 41 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.012 mẫu xét nghiệm; kết quả: 02 mẫu dương tính, 2.826 mẫu âm tính, 184 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 07/ 9/2021,

10 ca bệnh công bố trong ngày (từ BN537580 đến BN537589), cụ thể là:

09 ca bệnh là bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam (trong đó: 02 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Bắc Trà My, 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Quế Sơn, 02 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Thăng Bình, 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Duy Xuyên,; 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Núi Thành, 02 ca bệnh có địa chỉ tại TP Tam Kỳ).

01 ca bệnh tại thôn Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc: là đối tượng F1 đã được giám sát, cách ly tập trung từ trước.

529 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 12 ca bệnh cộng đồng, 319 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 39 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.486 mẫu xét nghiệm; kết quả: 10 mẫu dương tính, 2.402 mẫu âm tính, 1.074 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 06/9/2021,

1. Quảng Nam 10 ca bệnh công bố trong ngày (từ BN537580 đến BN537589), cụ thể là:

- 09 ca bệnh là bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam (trong đó: 02 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Bắc Trà My, 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Quế Sơn, 02 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Thăng Bình, 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Duy Xuyên,; 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Núi Thành, 02 ca bệnh có địa chỉ tại TP Tam Kỳ).

- 01 ca bệnh tại thôn Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc: là đối tượng F1 đã được giám sát, cách ly tập trung từ trước.

Từ 18/7/2021 đến nay, 529 ca bệnh công bố, cụ thể: 12 ca bệnh cộng đồng, 319 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 39 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.486 mẫu xét nghiệm; kết quả: 10 mẫu dương tính, 2.402 mẫu âm tính, 1.074 mẫu đang chờ kết quả.

Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 1.471 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.158 người.

Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 129 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 52 người.

Trong đó: đối tượng F2: 669 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 3.366 người.

2. Công tác truy vết, giám sát trong ngày

71 F1 là nhân viên và bệnh nhân hiện đang điều trị của Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính;

Có 74 trường hợp (F1, bệnh nhân đã ra viện, người thăm nuôi) tại các huyện liên quan đến Bệnh viện Tâm thần được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu  xét nghiệm.  

Ngày 05/9/2021,

02 ca bệnh công bố trong ngày là bệnh nhân đang điều trị nội trú tại  Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam: có địa chỉ tại xã Duy Trinh và Duy Phước, huyện Duy Xuyên, hiện đang điều tra nguồn lây.

Từ 18/7/2021 đến nay 519 ca bệnh công bố, cụ thể: 12 ca bệnh cộng đồng, 309 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 39 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 4.059 mẫu xét nghiệm; kết quả: 02 mẫu dương tính, 3.905 mẫu âm tính, 152 mẫu đang chờ kết quả.

Liên quan đến 2 ca bệnh công bố trong ngày: có 57 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 05/9/2021,

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin hôm nay 01 ca bệnh công bố trong ngày tại huyện Đại Lộc: là nhân viên y tế, phục vụ khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Hứa Tạo (từ ngày 26/8/2021 đến ngày 01/9/2021) sau đó khu cách ly chuyển sang trường THCS Nguyễn Trãi (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 05/9/2021), thị trấn Ái Nghĩa.

Từ 18/7/2021 đến nay có 517 ca bệnh công bố , cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,  309 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 39 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 4.274 mẫu xét nghiệm; kết quả: 01 mẫu dương tính, 4.268 mẫu âm tính, 05 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 04/9/2021,

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin hôm nay Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Từ 18/7/2021 đến nay, Quảng Nam công bố 513 ca bệnh: 10 ca bệnh cộng đồng, 308 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 36 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 3.509 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 3.504 mẫu âm tính, 05 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 03/9/2021,

Quảng Nam có 03 ca bệnh công bố trong ngày (từBN487111 đến BN487113), đều là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly,

Cụ thể là:
- 01 ca bệnh tại Phức Hội, Quế Lâm, huyện Nông Sơn.
- 02 ca bệnh tại Tứ Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

513 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng 308 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 36 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.141 mẫu xét nghiệm; kết quả: 03 mẫu dương tính, 2.124 mẫu âm tính, 14 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 02/9/2021,

Quảng Nam có 4 ca mắc COVID-19 (từ BN474195 đến BN474198), đều là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly tập trung,

Cụ thể là:
- 03 ca bệnh tại thôn Đồng Chàm, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc.
- 01 ca bệnh tại khối 4, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

510 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng, 305 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 36 ca nhập cảnh.

Trong ngày có 2.835 mẫu xét nghiệm; kết quả: 04 mẫu dương tính, 2.824 mẫu âm tính, 07 mẫu đang chờ kết quả.

Ngày 01/9/2021,

Quảng Nam có 3 ca mắc COVID-19, đều là F1 đã được giám sát cách ly.

Cụ thể:
02 ca bệnh tại huyện Đại Lộc là BN462684 (nam, 69 tuổi, xã Đại Hồng) và BN462685 (nam, 26 tuổi, xã Đại Hưng) đều là đối tượng F1 đã được giám sát cách ly tập trung.
01 ca bệnh tại Tứ Hà, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn là BN462683 (nam, 10 tuổi), đối tượng F1 đã được giám sát cách ly.
Từ 18.7 đến nay, Quảng Nam có 505 ca bệnh công bố, trong đó, 10 ca bệnh cộng đồng, 301 ca lây nhiễm thứ phát, 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 31 ca nhập cảnh.

Việt Nam ghi nhận 11.429 ca (giảm 1.162 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 469.312 tại 62 tỉnh thành. Trong số này, 6.759 ca đang điều tra dịch tễ, 4.670 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 9.862 người khỏi bệnh và 797 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 473.530 ca mắc COVID-19, đứng thứ 56/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.817 ca nhiễm).

Từ ngày 27/4/2021 đến nay (đợt dịch thứ tư), sSố ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 469.311 ca, trong đó có 245.948 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

BTV. TTGDSK