Sáng ngày 30/12, Công đoàn Ngành Y tế Quảng Nam tổ chức hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội XI công đoàn ngành Y tế Quảng Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; cùng các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn ngành Y tế, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở thực thuộc.

toan canh hn cd

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội XI công đoàn ngành Y tế Quảng Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Công đoàn ngành Y tế hiện có 44 công đoàn cơ sở với 7.600 đoàn viên. Năm 2020, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, trọng tâm là đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song công đoàn Ngành y tế đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên, CNVCLĐ; Công tác xã hội từ thiện, nhân đạo luôn được quan tâm gắn với một số hoạt động thiết thực; tổ chức cuộc thi trực tuyến tuyên truyền “ Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp, giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành Y tế, kết quả cuộc thi với 4.572 lượt đoàn viên tham gia; Hướng dẫn CĐCS thực hiện chuyên đề Tuyên Giáo năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Thời gian đến, Công đoàn ngành Y tế Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai Chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2019 – 2023"; tiếp tục tổ chức tập huấn công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; triển khai hiệu quả công tác nữ công, tăng cường tuyên truyền những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà’’ trong nữ CNVCLĐ; tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động,…

Tại hội nghị, 29 cá nhân và 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn đã được nhận bằng khen, giấy khen của tổng LĐLĐ, liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế.

KHEN THUONG

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen, giấy khen của tổng LĐLĐ, liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế cho các tập thể, cá nhân tích cực trong hoạt động Công đoàn.

Chiều cùng ngày, Công đoàn Ngành Y tế Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công đoàn năm 2020 cho cán bộ các công đoàn cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động như: về công tác chính sách, phát luật năm 2019 (Bộ luật lao động, tiền lương, bảo hiểm…) công tác dân chủ cơ sở, hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ,… Bên cạnh đó, cũng được cập nhập các kiến thức về chuyên môn công tác tổ chức, một số quy định mới của Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; một số về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; kinh nghiệm hoạt động thực tế, bổ ích về công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                                                                      Minh Tâm - Viết Thạnh