Hội đồng hương Quảng Nam công bố số điện thoại để cần giúp đỡ hay cần về quê trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh.

unnamed

Tuy nhiên, đề nghị người dân không nên gọi điện vì quá nhiều cuộc gọi, chủ thuê bao sẽ không nghe xuể. Thay vào đó, bà con hãy nhắn tin vào các số điện thoại và cung cấp các nội dung: Tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, hoàn cảnh,...

Hội đồng hương Quảng Nam cũng đề nghị người dân theo dõi fanpage Đồng hương Quảng Nam (tại địa chỉ: https://www.facebook.com/hdhquangnam) để cập nhật thông tin.

Người dân xa quê ở 18 huyện, thị xã, TP của tỉnh Quảng Nam cần giúp đỡ hãy nhắn tin vào các SĐT sau:

Điện Bàn (1):
Anh Tấn: 0934168409
Anh Thành: 0917061065
LS Bá Học : 0909778122

Đại Lộc (2):
Anh Sơn: 0934870568
Anh Phước: 0903 679111

Duy Xuyên (3):
- 0903 975463

Quế Sơn (4), Hiệp Đức (5), Nông Sơn (6):
Anh Công Khanh: 0908107777
Anh Trung: 0868890777
Anh Phụng: 0944400034
Anh Nghĩa: 0918841639

Tiên Phước (7):
Anh Nghĩa: 0903713857
Anh Công : 0933 052012.

Thăng Bình (8):
Thầy Chương: 0903952242
Anh Cửu: 0902334818

Tam Kỳ (9):
Anh Đính: 0913733153
Anh Dương: 0906076317

Bắc Trà My (10), Nam Trà My (11):
Anh Cường: 0913704098
Anh Vũ: 0909958109

Hội An (12):
Anh Lương 0944627777

Núi Thành (13):
Anh Tân: 0902801614
Anh Chín : 0909303579

Phú Ninh (14):
Anh Sương: 0903134727
Phước Sơn (15), Tây Giang (16), Nam Giang (17), Đông Giang (18):
Anh Đình Thiện 0902359878
Ngọc Tiên: 0905877791