Thực hiện Công văn số 450-CV/TU ngày 08/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về đón bà con Quảng Nam ở thành phố Đà Nẵng về quê và hỗ trợ nông sản, thực phẩm cho Nhân dân thành phố Đà Nẵng; qua trao đổi, thống nhất với UBND thành phố Đà Nẵng; ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5251/KH-UBND về việc tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.

chot dien ban 2

Một chốt ở Điện Bàn, nơi kiểm soát, hướng dẫn người từ đà nẵng vào Quảng Nam

Theo đó, đối tượng đón trong kế hoạch này là bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê (trừ quận Sơn Trà đang thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định của cấp có thẩm quyền). Bà con liên hệ trực tiếp với UBND cấp huyện liên quan (nhắn tin, gọi điện, gửi đơn đăng ký về quê…). UBND cấp huyện liên quan sẽ thông báo thời gian, địa điểm đón bà con tại thành phố Đà Nẵng. Việc tổ chức đón bà con Quảng Nam từ Đà Nẵng về quê sẽ được tổ chức bằng hai hình thức: đón bằng ô tô và đón, dẫn đường bà con về bằng xe máy. Bà con ở địa phương nào sẽ được đón thẳng về khu cách ly tập trung địa phương đó và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

QUY TRÌNH ĐÓN BÀ CON

A. Đón đoàn bằng ô tô

Bà con cần chuẩn bị Bước 1 trong kế hoạch:

Bà con thuộc đối tượng trên chủ động liên hệ với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan theo đầu mối tại Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, gọi điện; sau khi nhận tin, UBND cấp huyện chỉ đạo tổng hợp danh sách, chọn lọc đối tượng và phản hồi trực tiếp qua điện thoại cá nhân hoặc trên Fackbook, Zalo của nhóm, hội của mỗi địa phương); thời gian: càng sớm càng tốt và kết thúc vào ngày 20/8/2021; bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục II (điền thông tin, ký vào đơn, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp huyện liên quan của tỉnh Quảng Nam).

b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục III (điền thông tin, ký vào bản cam kết, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp huyện liên quan của tỉnh Quảng Nam).

c) Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RTPCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe.

d) Chuẩn bị tư trang và các đồ dùng thiết yếu cho cá nhân trong quá trình di chuyển.

* Ghi chú: Căn cứ vào thời gian bắt đầu đón do UBND cấp huyện có liên quan của tỉnh Quảng Nam thông báo, bà con sắp xếp thời gian thực hiện điểm c, d nêu trên cho phù hợp.

B. Đón đoàn, dẫn đường bà con về bằng xe máy

Bà con cần chuẩn bị Bước 1 trong Kế hoạch:

Bà con thuộc đối tượng trên chủ động liên hệ với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan theo đầu mối tại Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, gọi điện; sau khi nhận tin UBND cấp huyện chỉ đạo tổng hợp danh sách, chọn lọc đối tượng và phản hồi trực tiếp qua điện thoại cá nhân hoặc trên Fackbook, Zalo của nhóm, hội của mỗi địa phương); thời gian: càng sớm càng tốt và kết thúc vào ngày 20/8/2021; bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục II (điền thông tin, ký vào đơn, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp huyện liên quan của tỉnh Quảng Nam).

b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục III (điền thông tin, ký vào bản cam kết, chụp hình và gửi Zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho UBND cấp huyện liên quan của tỉnh Quảng Nam).

c) Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RTPCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi về quê.

d) Chuẩn bị tư trang và các đồ dùng thiết yếu cho cá nhân trong quá trình di chuyển.

* Ghi chú: Căn cứ vào thời gian bắt đầu đón do UBND cấp huyện có liên quan của tỉnh Quảng Nam thông báo, bà con sắp xếp thời gian thực hiện điểm c, d nêu trên cho phù hợp.

Toàn văn Kế hoạch (có SĐT liên hệ, mẫu đơn đăng ký, cam kết) theo tập đính kèm.

Long Cảnh