Hiện nay nhu cầu của người dân ở TP. Hồ Chí Minh về quê rất lớn, UBND tỉnh Quảng Nam đã lên phương án đón bà con bằng nhiều phương tiện. đối với hàng không, Quảng Nam có kế hoạch thông tin cho các hãng lữ hành về việc tỉnh Quảng Nam tạm dừng việc đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để tập trung phục vụ bà con trong nước. Đề nghị các khách sạn, resort điều chỉnh kế hoạch và bảng giá cho phù hợp, trên tinh thần tham gia hỗ trợ cho bà con Quảng Nam (đối với các khách sạn, resort đã có Quyết định thành lập các khu cách ly tập trung); tiếp tục phối hợp với các địa phương và Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam để vận động thêm các khách sạn (các loại) tham gia đón bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam (kiểm tra đủ điều kiện để thành lập khu cách ly theo qui định).

Hiện nay một số khách sạn tại Quảng Nam được cấp phép làm khu cách ly tập trung có thu phí

 

11111

22

33333

11

 

22

3344

 

 

BTV. TTGDSK