CDC Quảng Nam Cập nhật tự động ca mắc COVID-19 cộng đồng theo địa phương và theo ngày từ ngày 29/4/2021 đến nay:

Số ca mắc:  XEM TẠI ĐÂY (ĐƯỢC CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG HẰNG NGÀY)

 

Để truy cập nhanh các địa điểm yêu cầu cách ly phòng chống dịch COVID-19, vào đường link sau:

Các địa điểm yêu cầu cách ly:   XEM TẠI ĐÂY (ĐƯỢC CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG HẰNG NGÀY)

 

Hoặc quét mã QR: KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ QUÉT 

 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân thuận lợi trong việc truy cập, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, CDC Quảng Nam tổng hợp hệ thống văn bản phòng, chống dịch COVID-19 theo dòng thời gian. Tất cả văn bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 25/8/2020 được cập nhật theo đường link dưới đây. 

Hệ thống văn bản:  XEM TẠI ĐÂY  (ĐƯỢC CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG HẰNG NGÀY)

 

hình anh chu covi

 

Long Cảnh