Trong ngày 17/5/2022, Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam phối hợp với Đoàn công tác của Dự án MOMENTUM (do USAID tài trợ) đã có chuyến giám sát việc triển khai các hoạt động thuộc Dự án MOMENTUM và công tác rà soát đối tượng, chuẩn bị tổ chức điểm tiêm chủng lưu động vắc xin COVID-19  tại 2 xã thuộc 2 huyện Nông Sơn và Nam Giang.

89c5f592dd3b1c65452a

Giám sát hỗ trợ của Đoàn Viện Pasteur Nha Trang, Cán bộ dự án MOMENTUM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tại xã Tà Pơ, huyện Nam Giang ngày 17/5/2022

6380760d22a2e3fcbab3

Giám sát hỗ trợ của Đoàn Viện Pasteur Nha Trang, Cán bộ dự án MOMENTUM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tại xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn  ngày 17/5/2022

Trong chuyến giám sát, Đoàn công tác đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế Tà Pơ, huyện Nam Giang; Trung tâm y tế và Trạm Y tế xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, với các hoạt động chính bao gồm: giám sát, hỗ trợ chuyên môn hoạt động tiêm chủng chiến dịch vắc xin COVID-19, rà soát đối tượng chưa tiêm đặc biệt đối tượng khó tiếp cận, bảo quản vắc xin và dây chuyền lạnh, lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng lưu động, thống kê báo cáo.

 Tại đây, Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã thực hành tốt bảo quản vắc xin, hướng dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết cho mỗi đợt tiêm, tính toán nhu cầu vắc xin, vật tư tiêm chủng và cầm tay chỉ việc hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tiêm chủng vắc xin COVID-19 đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào, quản lý số liệu và báo cáo, rà soát đối tượng trùng lặp, khai thác dữ liệu từ hệ thống cho công tác thống kê báo cáo và lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại địa phương.

62df9cbac415054b5c04

Đoàn công tác hướng dẫn lập kế hoạch chi tiết, hướng dẫn sử dụng phần mềm tiêm chủng COVID-19 tại huyện Nam Giang

Đoàn công tác đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tiêm chủng chiến dịch vắc xin COVID-19 đặc biệt công tác rà soát đối tượng khó tiếp cận ở vùng sâu vùng xa, tổ chức tiêm lưu động trên địa bàn các xã, huyện từ đó có những giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh công tác tiêm chủng trong thời gian tới.

Các hoạt động trên đã góp phần xây dựng và củng cố năng lực chuyên môn của cán bộ y tế cơ sở trong công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 nói riêng, công tác tiêm chủng mở rộng nói chung. Đồng thời, là cơ sở để đơn vị  đưa ra những nhận định, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai các Chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong thời gian tới đảm bảo an toàn và hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận công bằng đến tất cả người dân./.

Tường Quyên - Viết Thạnh